Positiivista virettä Hämeessä

Hämäläisyrityksistä yli kolmannes arvioi liikevaihdon kasvavan seuraavien kuuden kuukauden aikana, selviää Hämeen kauppakamarin tuoreimmasta talouskyselystä. ”Alueemme yritysten liikevaihdot ovat olleet edelliseen vuoteen verrattuna kasvussa lähes joka toisella kyselyyn vastanneista yrityksistä ja samaan aikaan kuitenkin neljäsosalla laskussa. Yritykset ovat palkanneet jonkin verran lisää työntekijöitä ja rekrytointitarpeet kasvavat. Pula osaavasta työvoimasta lisääntyy koko ajan”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Vastanneista Hämeessä toimivista yrityksistä lähes 47 prosenttia kertoo liikevaihdon kasvaneen alkuvuoden aikana verrattuna viime vuoteen. Yrityksistä kuitenkin lähes 26 prosenttia kertoo liikevaihdon laskeneen verrattuna vuoteen 2022, kun liikevaihdon vähenemistä ennakoi joulukuussa liki 29 prosenttia.

”Alueemme yrityksistä 35 prosenttia arvioi liikevaihdon myös kasvavan seuraavien kuuden kuukauden aikana, kun vastaava osuus koko Suomessa on keskimäärin noin 33 prosenttia. Edelleen liikevaihdon kasvuun vaikuttavat myös raaka-aineiden ja komponenttien hintojen nousu sekä tuotantokustannusten kallistuminen”, Eerikäinen toteaa.

Hämäläisyrityksistä lähes 29 prosenttia kertoo tilauskannan olevan nyt suurempi verrattuna vuoden takaiseen ja noin 27 prosenttia kertoo sen olevan yhtä suuri. Seuraavien kuuden kuukauden aikana tilauskannan kasvuun uskoo 25 prosenttia vastanneista, kun joulukuussa osuus oli 15 prosenttia.

Hämeessä vastanneista yrityksistä yli 48 prosenttia kuvailee yleistä tunnelmaa normaaliksi ja 34 prosenttia pessimistiseksi. Hämäläisyrityksistä kuitenkin yli 33 prosenttia arvioi kannattavuuden paranevan seuraavan kuuden kuukauden aikana, kun joulukuussa vastaava osuus oli vajaa 23 prosenttia.

Vastanneista hämäläisyrityksistä jopa 62 prosenttia arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan seuraavien kuuden kuukauden aikana, kun vastaava osuus joulukuussa oli 54 prosenttia. Yrityksistä yhä yli 27 prosenttia arvioi henkilöstömäärän myös kasvavan hieman.

”Alueemme yritysten toimintaa rajoittavat edelleenkin erityisesti riittämätön kysyntä, ammattitaitoisen työvoiman puute sekä raaka-aineiden ja komponenttien hintojen nousu”, kertoo Eerikäinen.

Vastanneet hämäläisyritykset kertovat, että seuraavan vuodenaikaiset investoinnit ovat 33 prosenttia pienemmät verrattuna edelliseen vuoteen. ”Huolestuttavinta suhdannetilanteessa ovat investointien väheneminen. Yritykset ovat varovaisia investoimaan maailmantalouden epävarmassa tilanteessa. Myös korkojen ja hintojen nousut jarruttavat uusinvestointeja ja tilanne on erittäin haastava erityisesti rakennusalalle”, Eerikäinen toteaa.

Talouskyselystä selviää, että Hämeen kauppakamarin alueella TKI-investoinnit ovat kasvussa ja selvästi yli valtakunnallisen keskiarvon. ”Alueeltamme vastanneista yrityksistä yli 28 prosenttia arvioi TKI-investointien kasvavan hieman tai merkittävästi tänä vuonna, kun vastaava osuus Suomessa on keskimäärin 21 prosenttia”, Eerikäinen kertoo.

Katso kyselyn tulokset >>>


Kauppakamarien talouskysely tehtiin 26.-28.4.2023. Kyselyyn vastasi 1560 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi eri toimialoilta ympäri Suomen kaiken kokoisista yrityksistä. Hämeen kauppakamarin alueelta vastanneita yrityksiä oli 105, joista liki 36 prosenttia on teollisuusyrityksiä ja kolmannes palvelualan yrityksiä. Kyselyyn vastanneet kattavat laajasti koko Hämeen kauppakamarin alueen toimialat. Vastanneista yrityksistä 78 prosenttia työllistää alle 50 henkilöä.