Pk-yritysten panostettava TKI-investointeihin

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen ​​​​​​​(Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy)

Hämeen kauppakamarin alueella yritysten TKI-investoinnit ovat vähenemässä ensi vuonna, selviää Hämeen kauppakamarin tuoreimmasta talouskyselystä. ”Tässä taloustilanteessa olisi tärkeää, että yritykset panostaisivat entistä enemmän TKI-investointeihin, jotta saamme alueellemme lisää kasvua ja kilpailukykyä, ennen kuin nousukausi taas alkaa. Yritysten kannattaa hyödyntää TKI-investointien verokannustimia, koska ne mahdollistavat merkittävän verohyödyn”, korostaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Talouskyselystä selviää, että Hämeen kauppakamarin alueella yritysten TKI-investoinnit ovat vähenemässä ensi vuonna, mutta ne ovat edelleen yli valtakunnallisen keskiarvon. ”Alueeltamme vastanneista yrityksistä 18 prosenttia arvioi TKI-investointien kasvavan hieman tai merkittävästi ensi vuonna, kun vastaava osuus Suomessa on keskimäärin 13 prosenttia. Tässä taloustilanteessa olisi tärkeää, että yritykset panostaisivat entistä enemmän TKI-investointeihin, jotta saamme alueellemme lisää kasvua ja kilpailukykyä, ennen kuin nousukausi taas alkaa”, korostaa Eerikäinen.

Vastanneet hämäläisyritykset kertovat, että myös seuraavan vuodenaikaiset investoinnit ovat 39 prosenttia pienemmät verrattuna edelliseen vuoteen. ”Kustannusten voimakas kasvu sekä korkojen nousu ovat haastavia tekijöitä ja ne saavat yritykset siirtämään investointipäätöksiä myöhemmäksi”, Eerikäinen toteaa.

Riittämätön kysyntä heikentää yritysten näkymiä

Vastanneista Hämeessä toimivista yrityksistä 45 prosenttia kertoo liikevaihdon kasvaneen kuluvan vuoden aikana verrattuna viime vuoteen. Yrityksistä kuitenkin jo lähes kolmannes kertoo liikevaihdon laskeneen verrattuna vuoteen 2022, kun liikevaihdon vähenemistä ennakoi huhtikuussa vajaa 26 prosenttia.

Hämäläisyrityksistä lähes 25 prosenttia kertoo tilauskannan olevan nyt suurempi verrattuna vuoden takaiseen, kun vastaava osuus koko Suomessa on keskimäärin yli 17 prosenttia. Lisäksi 24 prosenttia kertoo tilauskannan olevan nyt yhtä suuri verrattuna vuoden takaiseen. Seuraavien kuuden kuukauden aikana tilauskannan kasvuun uskoo enää vajaa 20 prosenttia, kun huhtikuussa osuus oli 25 prosenttia.

”Alueemme yrityksistä jopa lähes 33 prosenttia arvioi liikevaihdon pienevän seuraavien kuuden kuukauden aikana, kun huhtikuussa liikevaihdon vähenemistä ennakoi 22 prosenttia vastanneista. Liikevaihdon pienenemiseen vaikuttavat erityisesti myyntihintojen ja -volyymien laskeminen”, Eerikäinen toteaa.

Hämeessä vastanneista yrityksistä yli 47 prosenttia kuvailee yleistä tunnelmaa pessimistiseksi ja 28 prosenttia normaaliksi. Hämäläisyrityksistä vain hieman yli viidennes arvioi kannattavuuden paranevan seuraavan kuuden kuukauden aikana, kun huhtikuussa vastaava osuus oli yli 33 prosenttia.

Vastanneista hämäläisyrityksistä 63 prosenttia arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan seuraavien kuuden kuukauden aikana. Sen sijaan yrityksistä enää vajaa 11 prosenttia arvioi henkilöstömäärän kasvavan hieman, kun huhtikuussa vastaava osuus oli yli 27 prosenttia.

”Alueemme yritysten toimintaa rajoittavat tällä hetkellä erityisesti riittämätön kysyntä sekä raaka-aineiden ja komponenttien hintojen nousu. Lisäksi ammattitaitoisesta työvoimasta on pulaa edelleen yli viidenneksellä vastaajista”, kertoo Eerikäinen.

Kyselyssä kysyttiin myös, onko yrityksissä käytetty tai suunniteltu käytettävän tekoälyä jollakin liiketoiminnan osa-alueista. Hämeessä vastanneista yrityksistä yli viidennes oli käyttänyt tai suunnitellut käyttävän tekoälyä markkinoinnissa.
​​​​​​​​​​​​​​

Katso kyselyn tulokset >>>


Kauppakamarien talouskysely tehtiin 27.-29.9.2023 ja siihen vastasi 1827 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Hämeen kauppakamarin alueelta vastanneita yrityksiä oli 122, joista 37 prosenttia on palvelualan yrityksiä ja lähes kolmannes teollisuusyrityksiä. Kyselyyn vastanneet kattavat laajasti koko Hämeen kauppakamarin alueen toimialat. Vastanneista yrityksistä 81 prosenttia työllistää alle 50 henkilöä.