Päivittyvä: Ukrainan tilanteen vaikutukset yrityksiin

(Päivitetty 14.4.2022. Sivu julkaistu 25.2.2022 ) Ukrainan tilanne haastaa yritysten Venäjän kauppaa. Kauppakamari seuraa tilannetta ja yritystoimintaan vaikuttavia pakotteita. Kokoamme tälle sivulle linkkejä yritysten avuksi.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuomittu monelta suunnalta. Yrityksille epävakaa geopoliittinen tilanne tuo paljon epävarmuutta, jota ei olisi kaivattu pitkän koronapandemian jälkeen. Suomalaiset yritykset kuitenkin ymmärtävät, että pakotteet ovat aivan välttämättömiä vakavassa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa. Yritysten liiketoimintaan voi kohdistua pakotteiden myötä haittavaikutuksia, mutta niitä ollaan valmiita tukemaan, sillä yritykset ovat valmiita tuomitsemaan Venäjän aggressiiviset toimet.

Kansainvälisillä pakotteilla tarkoitetaan taloudellisen tai kaupallisen yhteistyön sekä esimerkiksi liikenne- ja viestintäyhteyksien tai diplomaattisten suhteiden rajoittamista tai keskeyttämistä.

Ukrainan tilanteen johdosta on otettu käyttöön rajoittavia toimenpiteitä. Pakotepaketti sisältää tarkkaan harkittuja toimia, joilla vastataan Kremlin kansainvälisen lain rikkomiseen. Pakotteet koskevat pääomamarkkinoita, puolustustarvikkeiden vienti- ja tuontikieltoa, kaksikäyttötuotteiden vientirajoituksia sekä öljynetsintään ja -tuotantoon liittyvien tuotteiden ja palveluiden vientirajoituksia.

Venäjällä on monelle yritykselle tärkeitä kauppakumppaneita. Kiristyneen tilanteen ja epävarman tulevaisuuden vuoksi yritysten on tärkeää tarkastella kriittisesti tuotantoketjujaan ja riippuvuuttaan venäläisistä raaka-aineista. Yrityksille mahdollisten uusien pakotteiden nopea käyttöönotto voi tuottaa ongelmia.

Käytännöt saattavat monilta osin muuttua maksuliikenteen, kuljetusten sekä tullauskäytäntöjen osalta. Tämä koskee niin EU-pakotteita kuin Yhdysvaltojen pakotteita. Monimutkaiset globaalit arvoketjut linkittävät yrityksiä monin tavoin toisiinsa.

Riittävä tiedonsaanti on yrityksille nyt tärkeää. Löydät näiden linkkien takaa ajantasaista ja luotettavaa tietoa pakotteista ja vastapakotteista:

Elinkeinojärjestöjen infotilaisuuksia


Suomalais-Venäläinen Kauppakamari

Ulkoministeriö

Euroopan Neuvosto


Tulli


Keskuskauppakamari


​​​​​​​Maahanmuuttovirasto


Finanssiala ry


Helsingin seudun kauppakamari tarjoaa Viennin maatiedon maksutta yritysten käytettäväksi 30.4.2022 asti. Viennin maatiedossa seurataan aktiivisesti EU:n asettamia talouspakotteita sekä viennissä vaadittavia asiakirjavaatimuksia maakohtaisesti. Maksuttomalla käyttöoikeudella tuetaan vientiyrityksiä, jotka joutuvat päivittämään tietonsa olemassa olevista ja mahdollisista uusista vientimaista sekä pakotteista.
Viennin maatiedon löydät tästä linkistä >>>
Kirjaudu sisään tunnuksella: viennin.maatieto@chamber.fi
Salasana: koekäyttö2022

Päivitetty:
​​​​​​​14.04.2022 Tulossa Keskuskauppakamarin verkkotapahtuma 21.4.2022 klo 14.00-15.15
22.03.2022 Suomalaisen yrityksen kyberturvallisuus ja varautumisen perusasioita
​​​​​​​11.03.2022 Elinkeinojärjestöjen infotilaisuuksia
10.03.2022 Helsingin seudun kauppakamarin Viennin maantiedon maksuton käyttöoikeus
10.03.2022 Ulkoministeriö / Ajankohtaista, Venäjän hyökkäys Ukrainaan
07.03.2022 Finanssialan tiedoilla
0​​​​​​​2.03.2022 Maahanmuuttoviraston tiedoilla
28.02.2022 Keskuskauppakamarin tiedoilla
26.02.2022 Tullin tiedoilla