Osaava henkilöstö on yritysten kilpailuetu

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen ​​​​​​​(Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy)

Hämäläisyritykset pitävät osaavaa henkilöstöään suurimpana kilpailuetunaan, selviää Hämeen kauppakamarin tuoreimmasta talouskyselystä. ”Yrityksillä on odottavat suhdannetunnelmat ja on hienoa nähdä, että alueemme yritykset pitävät kiinni osaavista työntekijöistään. Edelleen suurin osa yrityksistä arvioi työntekijöiden määrän pysyvän ennallaan”, korostaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Talouskyselystä selviää, että Hämeen kauppakamarin alueella vastanneista hämäläisyrityksistä yli 62 prosenttia arvioi työntekijöiden määrän pysyvän edelleen ennallaan seuraavien kuuden kuukauden aikana. Myös syyskuussa vastaava osuus oli lähes sama eli 63 prosenttia. Lisäksi yrityksistä 14 prosenttia arvioi työntekijöiden määrän kasvavan, kun syyskuussakin osuus oli 13 prosenttia.

”Huomioitavaa on, että alueemme yritykset pitävät kiinni osaavista työntekijöistä ja jopa lähes 54 prosenttia vastanneista pitää osaavaa henkilöstöä kilpailuetuna, kun vastaava osuus koko Suomessa on keskimäärin 46 prosenttia”, Eerikäinen toteaa.

Vastanneet hämäläisyritykset kertovat, että tämän vuoden investoinnit ovat 46 prosenttia pienemmät verrattuna viime vuoteen. ”Edelleen kustannusten kasvu ja korkeat korot saavat yrityksiä siirtämään investointipäätöksiä”, sanoo Eerikäinen.

Hämäläisyrityksistä jopa 46 prosenttia kertoo tilauskannan olevan nyt pienempi verrattuna vuoden takaiseen, kun vastaava osuus koko Suomessa on keskimäärin 37 prosenttia. Lisäksi 28 prosenttia kertoo tilauskannan olevan nyt yhtä suuri verrattuna vuoden takaiseen. (Vastanneista 13 prosenttia kertoo, ettei tilauskanta ole olennainen.) Seuraavien kuuden kuukauden aikana tilauskannan kasvuun uskoo 19 prosenttia vastanneista, kuten syyskuussakin.

”Alueemme yrityksistä edelleen yli 31 prosenttia arvioi liikevaihdon pienenevän seuraavien kuuden kuukauden aikana, kun syyskuussa liikevaihdon vähenemistä ennakoi lähes 33 prosenttia vastanneista. Lisäksi yritysten toimintaa rajoittavat raaka-aineiden ja komponenttien hintojen nousu sekä riittämätön kysyntä”, Eerikäinen toteaa.

Hämäläisyrityksistä vain noin 22 prosenttia arvioi kannattavuuden paranevan seuraavan kuuden kuukauden aikana, kun syyskuussakin osuus oli hieman yli viidennes. Vastanneista yrityksistä yli 34 prosenttia kuvailee yleistä tunnelmaa nyt pessimistiseksi, kun vastaava osuus oli syyskuussa yli 47 prosenttia. ”Yritysten tunnelmat ovat odottavia ja yli 37 prosenttia kuvailee tunnelmaa normaaliksi”, sanoo Eerikäinen.


Katso kyselyn tulokset >>>


​​​​​​​Kauppakamarien talouskysely tehtiin 10-12.1.2024 ja siihen vastasi 1582 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Hämeen kauppakamarin alueelta vastanneita yrityksiä oli 93, joista yli 35 prosenttia on teollisuusyrityksiä ja kolmannes palvelualan yrityksiä. Kyselyyn vastanneet kattavat laajasti koko Hämeen kauppakamarin alueen toimialat. Vastanneista yrityksistä vajaa 80 prosenttia työllistää alle 50 henkilöä.