Osaajapula rajoittaa yritystoimintaa

Pula osaavasta työvoimasta rajoittaa hämäläisyritysten toimintaa ja kasvua. Tieto selviää kauppakamarien syyskuussa toteuttamasta osaajakyselystä. ”Alueeltamme vastanneista yrityksistä hieman yli 60 prosentilla on pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Pula osaajista on jonkin verran helpottunut, koska vuosi sitten osaajista oli pulaa yli 75 prosentilla yrityksistä. Osaajapula rajoittaa kuitenkin edelleen yritysten toimintaa ja pidentää muun muassa toimitusaikoja. Osa yrityksistä kertoo, ettei kaikkia tilauksia voida ottaa edes vastaan, koska ei ole riittävästi tekijöitä”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Hämeen kauppakamarin alueella kyselyyn vastasi 103 yritystä, joista kolmannes on teollisuusyrityksiä ja yli 16 prosenttia on palvelutoiminnan yrityksiä.

Hämeessä pula osaajista on hieman helpottunut verrattuna viime vuoteen. Kyselyyn vastanneista hämäläisyrityksistä kuitenkin lähes 45 prosenttia kertoo osaavan työvoiman saatavuuden vaikuttavan jo nyt kasvuun ja liiketoiminnan kehittämiseen jonkin verran tai paljon.

Vastaajista liki 49 prosenttia ilmoitti rekrytointitarpeen kasvavan tai kasvavan merkittävästi seuraavan kuuden kuukauden aikana. ”Kun tilannetta katsotaan 2–3 vuoden aikajänteellä, niin alueemme yritysten arvio rekrytointitarpeen kasvusta on jo 63 prosenttia. Pidemmän aikavälin tilannetta heikentää yhä suurempien ikäluokkien eläköityminen, vaikka osaajapula onkin alueellamme hieman helpottunut”, Eerikäinen sanoo.

Hämeessä yritykset kertovat tarvitsevansa osaajia erityisesti toisen asteen ammatilliselta koulutusasteelta valmistuneista. Lisäksi tarvetta on myös ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista. ”Alueemme yritykset tarvitsevat osaajia erityisesti tekniikan alalta. Myös kaupan sekä palvelualan osaajien tarve on kasvanut”, Eerikäinen kertoo.

Keskeisimmät rekrytointihaasteet johtuvat yritysten mukaan siitä, että avoimiin tehtäviin ei vain yksinkertaisesti ole riittävästi hakijoita. ”Hämeessä vastanneet yritykset pitävät rekrytointihaasteina myös hakijoiden vähäistä työkokemusta ja kiristynyttä kilpailua työntekijöistä”, toteaa Eerikäinen.

Tärkeimpinä keinoina osaavan työvoiman turvaamiseksi hämäläisyritykset nostivat koulutuksen sisältöjen kehittämisen vastaamaan paremmin työelämän tarpeita, työn vastaanottamisen kannustinloukkujen purkamisen sekä yritysten ja oppilaitosten yhteistyön tiivistämisen.
​​​​​​​

Hämeen osaajakyselyn tulokset >>>

Kauppakamarien kysely tehtiin 20.-23.9.2022. Kyselyyn vastasi 1780 kauppakamarien jäsenyritystä. Hämeen kauppakamarin alueella kyselyyn vastanneita yrityksiä oli 103, joista teollisuusyritysten osuus on 29 prosenttia ja muun palvelutoiminnan yli 16 prosenttia. Vastanneista selkeästi suurin osa on teollisuusyrityksiä ja yli viidennes yrityksiä, joiden vuosiliikevaihto on yli 10 miljoonaa euroa. Vastanneet kattavat laajasti koko Hämeen kauppakamarin alueen toimialat ja yrityksistä yli 75 prosenttia on alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä, joiden liikevaihto on alle 10 miljoonaa euroa.