Nyt on kasvun paikka

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen (Kuva: Tarmo Valmela/Photodance Valmela)

Hämeen kauppakamarin alueella yritysten tulevaisuudenodotuksissa on näkyvissä orastavaa kasvua koronapandemian vallitsevassa tilanteessa. Tieto selviää kauppakamareiden viimeisimmästä pikakyselystä, joka tehtiin ennen vappua. ”Konkurssiriski on laskenut, mutta vielä yrityksissä on varovaista henkilöstöpolitiikkaa. Hämeessä toimivien yritysten maksuvalmiustilanne on positiivinen uutinen, koska vain noin 10 prosenttia kertoo maksuvalmiuden olevan välttävä tai heikko. Nyt viimeistään yrityksillä pitäisi olla korona-exit-suunnitelma, jotta ne eivät menetä markkinaosuuksiaan”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Hämeessä kyselyyn vastanneista selkeästi suurin osa on teollisuusyrityksiä ja viidennes yrityksiä, joiden vuosiliikevaihto on yli 11 miljoonaa euroa.

Vastanneista yrityksistä 72 prosenttia arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan tai kasvavan seuraavan kahden kuukauden aikana, kun edellisessä maaliskuussa tehdyssä kyselyssä osuus oli 62 prosenttia. ”Nyt huhtikuussa 41 prosenttia yrityksistä on vähentänyt henkilöstön määrää koronan aikana ja 28 prosenttia ennakoi edelleen vähentävän henkilöstöä seuraavan kahden kuukauden aikana, kun maaliskuussa vähennystarvetta ennakoi 38 prosenttia vastaajista”, Eerikäinen sanoo.

Alueen yritysten konkurssiriski on laskenut 22 prosenttiin vastaajista, kun maaliskuussa osuus oli 28 prosenttia. Vastanneista 73 prosenttia kertoo koronaepidemian vaikuttaneen liikevaihtoon edelleen negatiivisesti.

”Orastavaa kasvua on näkyvissä, kun seuraavan kahden kuukauden aikana 49 prosenttia vastanneista arvioi liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai kasvavan, kun maaliskuussa osuus oli 35 prosenttia. Alueemme yritykset näkevät tulevaisuuden kuitenkin keskimäärin pessimistisemmin kuin muualla Suomessa”, toteaa Eerikäinen.

Kyselyssä selvitettiin myös, mitä pysyviä muutoksia yritykset näkevät toiminnassaan ja työskentelemisessä koronapandemian jälkeen. Odotetusti yritykset nostivat merkittävimmiksi muutoksiksi etätyön lisääntymisen ja digitalisaation vauhdittumisen.

”Onneksi jo neljännes Hämeessä toimivista yrityksistä on havainnut markkinaosuuksien muutoksen toimijoiden kesken. Viimeistään nyt alueemme yritysten pitäisi herätä toimenpiteisiin, joilla pääsee hyötymään markkinoiden avautumisesta ja valtavista elvytyshankkeista globaalisti”, korostaa Eerikäinen.

Lisätietoja: Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303


Katso kyselyn tulokset >>>Kauppakamarien pikakysely tehtiin 27.4.2021. Kyselyyn vastasi 2338 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoiltaympäri Suomen kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu viime vuonna 16.–17.3., 30.3., 21.4., 4.5., 18.5., 1.6., 23.6., 2.9., 8.10. ja 1.12.2020 sekä tänä vuonna 2.2. ja 16.3. Hämeen kauppakamarin alueella vastanneita yrityksiä oli 184, joista teollisuusyritysten osuus on 26 prosenttia ja kaupan alan yritysten 14 prosenttia. Kyselyyn vastanneet kattavat laajasti koko Hämeen kauppakamarin alueen toimialat. Vastanneista yrityksistä 80 prosenttia on alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä, joiden liikevaihto on alle 10 miljoonaa euroa.

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Pirkanmaalta Kuhmoinen.