Naisten osuus kasvaa hämäläisten pk-yritysten hallituksissa

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen ​​​​​​​(Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy)

Hämeessä naisten osuus pk-yritysten hallitusjäsenistä on kasvanut viimeisen neljän vuoden aikana, selviää kauppakamarien toukokuussa tekemästä PK-hallitusbarometrikyselystä. ”On ilahduttavaa, että naisten osuus alueemme pk-yritysten hallitusjäsenistä on kasvanut neljässä vuodessa lähes 12 prosentilla ja Hämeessä naisten osuus hallitusjäsenistä on nousut valtakunnallisen keskiarvon yläpuolelle”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Hämeen kauppakamarin alueelta kyselyyn vastanneita yrityksiä oli 53, joista noin 43 prosenttia on omistajayrittäjän tai -yrittäjien kokonaan omistama. Vastanneista yrityksistä lähes 76 prosenttia työllistää alle 50 henkilöä.

Kyselystä selviää, että vastanneissa Hämeessä toimivissa pk-yrityksissä on naisten osuus yritysten hallitusten jäsenistä noussut hieman yli 30 prosenttiin, kun vastaava osuus vuonna 2019 oli vajaa 19 prosenttia. Valtakunnallisesti pk-yritysten hallitusten jäsenistä naisten osuus on keskimäärin alle 30 prosenttia. Vastaava luku oli vuonna 2019 noin 25 prosenttia.

Vastanneet hämäläisyritykset kertovat, että viimeaikaiset tapahtumat (pandemian päättyminen, sota, kiihtynyt inflaatio ja kauppapolitiikan jännitteet) ovat lisänneet niiden hallitustyöskentelyssä muun muassa riskeihin ja riskienhallintaan sekä vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä asioita. Strategiatyössään pk-yritykset painottavat tärkeinä tai erittäin tärkeinä erityisesti uusia tuotteita tai palveluita, vastuullisuutta ja kestävää kehitystä sekä myyntiä ja markkinointia. ”Vastanneista alueemme pk-yrityksistä 62 prosenttia kertoo, että vastuullisuuden ja kestävän kehityksen huomioon ottaminen on osa niiden strategiaa. Lisäksi jopa 56 prosenttia kertoo, että yritykseen on kohdistunut vastuullisuusvaatimuksia asiakkaiden kautta”, Eerikäinen toteaa.

Hämeessä pk-yritysten hallitusjäsenten keskimääräinen palvelusaika on 11,2 vuotta ja uusimman hallitusjäsenen keskimäärin 6,6 vuotta. Vastanneet pk-yritykset pitävät erittäin tärkeänä tai tärkeänä, että hallituksen jäsenillä on liiketoimintaosaamista sekä yritystalouden ja rahoituksen hallintaa. Lisäksi hallitusjäsenten odotetaan tuntevan pk-yrityksen toimintatapoja. Vastanneista joka toinen kertoi suorittaneensa kauppakamarin HHJ-kurssin ja lähes viidennes HHJ-puheenjohtajakurssin. Yli kolmannes oli suorittanut myös HHJ-tutkinnon.

Katso Hämeen PK-hallitusbarometrin tulokset >>>


Kauppakamarien PK-hallitusbarometrikysely tehtiin 10.–17.5. Kyselyyn vastasi 788 kauppakamarien jäsenyritystä eri puolilta Suomea. Hämeen kauppakamarin alueelta kyselyyn vastanneita yrityksiä oli 53, joista noin 43 prosenttia on omistajayrittäjän tai -yrittäjien kokonaan omistama. Vastanneista yrityksistä lähes 76 prosenttia työllistää alle 50 henkilöä.