Markkinanäkymät ovat edelleen vaimeat

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen ​​​​​​​(Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy)

Hämeen teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen yritysten suhdannetilanne on edelleen normaalia heikompi. Tieto selviää Hämeen kauppakamarin ja EK:n yhteistyössä huhtikuussa tekemästä Suhdannebarometrikyselystä. ”Yritysten tulevaisuuden näkymät ovat yhä epävarmat. Kannattavuus heikkenee edelleen ja lisäksi riittämätön kysyntä on yritysten kasvun esteenä”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Hämeessä vastanneiden yritysten lähikuukausien suhdanneodotukset ovat melko varovaisia. Huhtikuussa vastanneista yrityksistä kuitenkin jo 73 prosenttia odotti suhdanteiden pysyvän ennallaan tai paranevan, kun tammikuussa vastaava osuus oli 58 prosenttia. ”Alueeltamme vastanneista vajaa kolmannes uskoo suhdanteiden joka tapauksessa vielä heikkenevän”, Eerikäinen sanoo.

Yritysten tuotanto ja myynti pienenivät tammi-maaliskuussa. Kausivaihtelun huomioon ottaen vajaa viidennes vastanneista arvioi tuotannon vähenevän myös lähikuukausien aikana, kun tammikuussa vastaava osuus oli 35 prosenttia.

Yritysten kasvun esteenä on riittämätön kysyntä

Riittämätön kysyntä ja pula ammattitaitoisesta työvoimasta heikentävät yhä hämäläisyritysten kasvunäkymiä. ”Vastanneista alueemme yrityksistä 38 prosenttia kertoo, että riittämätön kysyntä on yleisin kasvu este. Tammikuussa vastaava osuus oli 46 prosenttia. Lisäksi ammattitaitoisesta työvoimasta on edelleen pulaa 25 prosentilla vastanneista eli liki saman verran kuin tammikuussakin”, toteaa Eerikäinen.

Hämeessä yritysten henkilökunnan määrä on säilynyt lähes samana ja henkilöstömäärän kasvun odotetaan olevan maltillista. Vastanneista yrityksistä 71 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän olevan yhtä suuri seuraavien kolmen kuukauden aikana.

Alueellisten barometrien grafiikka >>>


Suhdannebarometrin aluekatsaukset >>>


EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Se on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Kysely tehtiin huhtikuussa Hämeen kauppakamarin ja EK:n jäsenyrityksille. Vastaajayrityksiä oli Hämeestä 96 ja ne työllistävät 17 500 henkilöä.