Kauppakamarin ansioristit myönnettiin ansioituneille elinkeinoelämän vaikuttajille

Keskuskauppakamari on myöntänyt viisi arvostettua Kauppakamarin ansioristiä 26.11.2020 järjestetyssä Hämeen kauppakamarin 80-vuotisjuhlakokouksessa Lahdessa. Ansioristit myönnettiin maan elinkeinoelämän tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta Hämeen kauppakamarin toiminta-alueen ja koko Suomen elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämisestä. Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi syyskokous järjestettiin striimattuna Hämeen kauppakamarin studiosta.

Kauppakamarin ansioristit myönnettiin Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäiselle, Raute Oyj:n toimitusjohtaja Tapani Kiiskille, kauppaneuvos Timo Laineelle, Kultakeskus Oy:n hallituksen puheenjohtaja, yrittäjäneuvos Ilkka Ruoholalle ja Vanajanlinna Group Oy:n osakas, hallituksen jäsen Pekka Vihmalle.

Kauppakamarin ansioristi

Toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, Hämeen kauppakamari (Kuva: Tarmo Valmela/ Photodance Valmela)

Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, Raute Oyj (Kuva: Raute Oyj) ​​​​​​​

Kauppaneuvos Timo Laine (Kuva: Etelä-Suomen Sanomat) ​​​​​​​​​​​​​​

Yrittäjäneuvos Ilkka Ruohola, Kultakeskus Oy ​​​​​​​

Osakas, hallituksen jäsen Pekka Vihma, Vanajanlinna Group Oy (Kuva: Sam Jamsen) ​​​​​​​

”Jussi Eerikäinen, Tapani Kiiski, Timo Laine, Ilkka Ruohola ja Pekka Vihma ovat tehneet sitoutuneesti ja pitkäjänteisesti työtä Hämeen elinkeinoelämän puolesta toimien aktiivisina vaikuttajina useiden vuosien ajan”, korosti Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi ansioristien myöntämisen yhteydessä.

Kauppakamarin ansioristit luovutetaan turvallisesti myöhemmin koronaepidemian niin salliessa.

Keskuskauppakamarin ansiomerkki on vuodesta 1929 asti jatkunut arvostettu ja näkyvä tapa palkita työntekijät ansioistaan. Keskuskauppakamari myöntää ansiomerkkejä Suomen elinkeinoelämän tunnustuksena kauppakamarilaissa (878/2002) säädetyn mukaisesti. Keskuskauppakamarin ansiomerkkilautakunta käsittelee ja päättää ansiomerkkien myöntämistä koskevat asiat. Lautakunnan jäsenet edustavat elinkeinoelämän eri aloja.


Lisätietoja:

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, p. 040 050 5269
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303


Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.