Kasvun odotetaan käynnistyvän kesällä

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen (Kuva: Tarmo Valmela/Photodance Valmela)

Epidemiatilanne luo edelleen epävarmuutta Hämeen teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen yritysten suhdannenäkymiin. Tieto selviää Hämeen kauppakamarin ja EK:n yhteistyössä tekemästä Suhdannebarometrikyselystä. ”Hämeen vaisut tulevaisuuden näkymät yllättivät. Vaikka yritykset odottavat kasvun alkavan kesällä, niin työllisyystilanne on edelleen heikko ja työikäisten rokotukset ovat lähteneet hitaasti käyntiin erityisesti Päijät-Hämeessä. Toisin kuin muualla Suomessa, yleinen positiivisuus ei näy Hämeessä”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Huhtikuussa Hämeessä vastanneista yrityksistä 61 prosenttia arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan ja 19 prosenttia ennakoi suhdanteiden olevan kohentumassa.

Tuotanto- ja myyntimäärät pysyivät tammi-maaliskuussa kausivaihtelu huomioon ottaen likimain ennallaan. Tuotannon ennakoidaan vauhdittuvan kesän lähestyessä. ”Vastanneista 28 prosenttia arvioi tuotannon määrän olevan suurempi seuraavan kolmen kuukauden aikana, kun tammikuussa osuus oli 11 prosenttia”, Eerikäinen kertoo.

”Tilannetta arvioitaessa on huomioitava, että rakentaminen on viimeisen vuoden aikana ollut Hämeessä vähintäänkin tyydyttävällä tasolla. Nyt ei ole kuitenkaan selkeää näkymää, miten tilanne jatkuu. Rakennusteollisuus toivoo korjausrakentamisen ja energiainvestointien laajaa käynnistymistä julkisella puolella”, toteaa Eerikäinen.

Kysynnän heikkous on edelleen kasvun esteenä

Kysyntä ei ole piristynyt ja vastaajista 40 prosenttia arvioi kysynnän vaimeaksi.

Hämeessä yritysten henkilökunnan määrä oli alkuvuoden aikana hienoisessa laskussa ja työllisyysnäkymät ovat heikot. ”Vastanneista 16 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana pienempi, kun tammikuussa osuus oli 20 prosenttia”, sanoo Eerikäinen.


Lisätietoja: Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303


EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Se on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Kysely tehtiin huhtikuussa Hämeen kauppakamarin ja EK:n jäsenyrityksille. Vastaajayrityksiä oli Hämeestä 119 ja ne työllistävät lähes 19 000 henkilöä.

Alueellisten barometrien grafiikka >>>


Suhdannebarometri Häme >>>


EK:n Suhdannebarometriaineisto huhtikuu 2021 >>>


Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Pirkanmaalta Kuhmoinen.