Kasvu hiipuu Hämeessä

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen ​​​​​​​(Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy)

Hämeen teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen yritysten suhdannearviot heikkenivät vuoden 2021 lopussa omikronvariantin leviämisen myötä. Tieto selviää Hämeen kauppakamarin ja EK:n yhteistyössä tammikuussa tekemästä Suhdannebarometrikyselystä. ”Kasvu hiipuu Hämeessä pois lukien rakentaminen ja puutuoteteollisuus. Yritysten lähiajan ennusteet ovat vaisuja ja erityisesti matkailualla odotukset ovat voimakkaasti laskeneet”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Tammikuussa Hämeessä vastanneista yrityksistä 8 prosenttia odotti suhdanteiden parantuvan ja 77 prosenttia arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan.

Tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät vuoden 2021 lopussa aiempien odotusten mukaisesti ja tuotannon odotetaan kasvavan hieman myös lopputalven aikana. ”Tammikuussa vastanneista 20 prosenttia arvioi tuotannon määrän olevan suurempi seuraavan kolmen kuukauden aikana, kun lokakuussa vastaava osuus oli 33 prosenttia”, Eerikäinen kertoo.

Työvoiman saatavuus heikkenee

Kuten lokakuussakin, hämäläisyrityksistä 28 prosenttia kertoi tammikuussa kysynnän olevan edelleen vaimeaa. Lähes viidenneksellä yrityksistä oli pulaa materiaalista ja kapasiteetista. Kannattavuus on pysynyt vuodentakaisella tasolla ja kustannusten nousu on myyntihintojen nousua voimakkaampaa.

Hämeessä yritysten henkilökunnan määrä oli kausivaihtelu huomioon ottaen hienoisessa nousussa loka-joulukuussa. Vuoden alussa työvoima pysynee ennallaan. ”Vastanneista 13 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana suurempi, kun lokakuussa osuus oli 19 prosenttia”, sanoo Eerikäinen.

”Työvoiman saatavuus heikkenee edelleen ja materiaalien toimituksissa on ongelmia, jotka heikentävät näkymiä. Markkinoilla on selvästi epävarma jakso menossa”, Eerikäinen arvioi.


EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Se on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Kysely tehtiin tammikuussa Hämeen kauppakamarin ja EK:n jäsenyrityksille. Vastaajayrityksiä oli Hämeestä 107 ja ne työllistävät yli 18 000 henkilöä.Alueellisten barometrien grafiikka >>>Suhdannebarometri Häme >>>


EK:n Suhdannebarometriaineisto tammikuu 2022 >>>