Investoinnit on keskitettävä nykyisen pääradan kehittämiseen

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen ​​​​​​​(Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy)

Hämeen kauppakamari vaatii, että Suomen hallituksen on mietittävä vakavasti uusien ratalinjausten tarpeellisuutta ja vaikuttavuutta. ”Valtio on laiminlyönyt nykyisten ratayhteyksien korjausvelan hoidon. Koko elinkeinoelämän kannalta on välttämätöntä panostaa nykyisten ratalinjausten kehittämiseen. Pääradan lisäraiteiden tarpeet matkustusaikojen lyhentämiseksi ja rahtiliikenteen kapasiteetin nostamiseksi tulee välittömästi selvittää”, vaatii Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Nyt tehdyssä uudessa ratasuunnitelmassa Tampereen ja Helsingin välille keskitytään lähes yksinomaan matkustajaliikenteen tarpeisiin. Matkustajamäärät perustuvat ennen koronaa oleviin arvioihin, joita on vielä optimistisesti korotettu. Tuoreet selvitykset Ruotsissa ja Suomessa ovat osoittaneet, että paluuta aikaisempiin matkustajamääriin ei tulla saavuttamaan.

Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on välttämätöntä kehittää rahtiliikenteen toimivuutta. Suomessa on hyödynnetty kumipyöräjunaliikennettä Euroopan huonoiten. Tehokkaalla intermodaalimallilla voitaisiin siirtää runkolinjoja raiteille. Tämän toteuttaminen edellyttää välittömiä toimenpiteitä erityisesti nykyisen pääradan lisäraiteiden rakentamiseksi ja tason nostamiseksi.

”Suomi-rata Oy:n teettämä selvitys Tampere-Helsinki-raidelinjauksista on valitettavan yksipuolinen, eikä siinä oteta huomioon rahtiliikennettä eikä myöskään työperäisen matkustamisen muutoksia”, Eerikäinen toteaa.

Hämeen kauppakamarin näkemyksen mukaan selvitystyön pohjalta ei ole perusteltua käynnistää Tampere-Helsingin uuden ratalinjauksen suunnittelua. Yhteiskunnallisesti ja elinkeinoelämän kannalta on ensiarvoisen tärkeää keskittää investoinnit nykyisen pääradan kehittämiseen ja ns. kasvukäytävän vaikuttavuuden lisäämiseen.