Hämeen kauppakamarin 80-vuotisjuhlakokousaineisto

Ajankohta:26.11.2020 17:00-18:40
Paikka:Hämeen kauppakamarin studio

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi juhlakokous järjestetään striimattuna Hämeen kauppakamarin studiosta.

Linkki tapahtuman >>> kokousstriimiin

Osallistujilla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä kokousstriimissä.

Kokousaineisto on luettavissa alla olevasta linkistä.


KOKOUSAINEISTO >>>


Ohjelma

klo 17.00 Syyskokous

klo 17.30 Keskuskauppakamarin tervehdys, toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi

klo 18.00 Kauppakamarin huomionosoituksia

klo 18.20 Juhlamaljan kohottaminen

klo 18.40 Tilaisuuden päättäminen


Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus, Hämeen kauppakamarin puheenjohtaja Pekka Vihma

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen järjestäytyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus vuodeksi 2021

5. Päätetään kauppakamarin hallituksen jäsenmäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosiksi 2021 – 2022 (*)

6. Valitaan kauppakamarin edustajat Keskuskauppakamarin valtuuskuntaan vuodeksi 2021

7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä vuodeksi 2021

8. Valitaan kauppakamarin valiokuntien jäsenet

9. Muut kokoukselle mahdollisesti esitettävät asiat

10. Kokouksen päättäminen

* 14.11.2019 syyskokouksessa vuosiksi 2020-2021 valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat jatkavat toimikautensa loppuun.