Hämeen alueelle uusi HTT-tavarantarkastaja

Mika Nyman hyväksyttiin HTT-tavarantarkastajaksi erityisalanaan kiinteistöjen arvonmääritys.

Keskuskauppakamarin vuosittain järjestämästä hyväksyttyjen tavarantarkastajien (HTT) kokeesta saatiin Hämeen alueelle uusi HTT-tarkastaja. Yhteensä Suomeen hyväksyttiin 17 uutta tavarantarkastajaa. Koetilaisuus toteutettiin tiukoin koronajärjestelyin lokakuussa. ”HTT-kokeen läpäisi alueeltamme OP Koti Päijät-Häme Oy LKV:n kiinteistönvälittäjänä toimiva Mika Nyman, joka on myös meidän Aluesuunnittelu- ja logistiikkavaliokunnan jäsen”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

HTT-tarkastajat ovat oman alansa puolueettomia asiantuntijoita, jotka annetun toimeksiannon perusteella arvioivat tavaroita ja työsuorituksia, ja antavat kohteen kunnosta, virheistä tai vahingoista tarkastuskertomuksen. Tarkastuskertomuksessa arvioidaan myös sitä, mistä ja milloin virhe tai vahinko on aiheutunut.

Mika Nyman hyväksyttiin tavarantarkastajaksi erityisalanaan kiinteistöjen arvonmääritys. Hän arvioi kiinteistöjä myös Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan hyväksymänä AKA- ja KHK-arvioitsijana.

”Nyt voin kiinteistön arvonmääritysten tai välityspalveluiden virheitä koskevissa riitatilanteissa toimia itsenäisesti myös puolueettomana HTT-tavarantarkastajana”, Nyman korostaa ja kertoo, että koe oli pitkälti toimintaohjeeseen pohjautuva, eli yleisellä tasolla pitää tuntea ohjesääntö vastatakseen koekysymyksiin. Tietenkin mukana oli myös muutama kompakysymys.

Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju pitää tärkeänä sitä, että HTT-tarkastajia toimii monipuolisilla aloilla ympäri Suomen. Harju on erityisen tyytyväinen siitä, että tarkastajia hyväksyttiin tänä vuonna niin laajalle maantieteelliselle alueelle: Helsingin seudulle, Länsi-Uudellemaalle, Turkuun, Hämeeseen, Satakuntaan, Keski-Suomeen, Kuopioon, Pohjanmaalle ja Lappiin. “Korona-aika ei ole vähentänyt tavarantarkastusten tarvetta – pikemmin päinvastoin. Tarkastuksia voidaan edelleen toteuttaa hyvillä turvajärjestelyillä”, Harju kertoo.

Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta hyväksyy uudet tavarantarkastajat ja valvoo heidän toimintaansa. Lautakunta määrittää kullekin tarkastajalle sen erityisalan, jolla hän saa toimia. HTT-tarkastajat toimivat valvonnan alaisena, sekä tavarantarkastusta koskevaa ohjesääntöä noudattaen. ”Tarkastajan käyttäminen on erityisen suositeltavaa silloin, kun kaivataan ulkopuolisen ja objektiivisen asiantuntijan näkemystä helpottamaan riitatilanteen ratkaisemista. Toki tarkastajan voi tilata paikalle jo ennen riidan eskaloitumistakin”, kertoo Harju.

Harjun mukaan tyypillisimpiä tavarantarkastuksen kohteita ovat virheet rakennustyössä, epäonnisiin kiinteistönkauppoihin liittyvien virheiden selvittäminen, ajoneuvon käyvän arvon määrittäminen tai koneen tai laitteen korjauksen asianmukaisuus. Tänä vuonna kokeen läpäisi myös kaksi graafisen alan tarkastajaa. “Valitettavasti koronan jäljiltä saatetaan tarvita myös ammattitaitoista ja puolueetonta kaluston tai konekannan arvonmäärittäjää konkurssimenettelyihin liittyen”, Harju toteaa.

Suomessa toimii noin 170 hyväksyttyä tavarantarkastajaa, joista enemmistö toimii rakennusalan tavarantarkastajina. Tavarantarkastajana toimiminen on tehokas tapa kehittää omaa asiantuntemustaan ja samalla tarjota ratkaisuja ongelmatilanteissa tuoden esiin tekniset faktat puolueettomalla tavalla.

”Haemme jälleen ensi keväänä uusia asiantuntijoita korkeatasoiseen tarkastajien joukkoomme”, Harju vinkkaa.


Lisätietoja:

HTT-tavarantarkastaja Mika Nyman, p. 0400 347 758
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303
Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju, p. 050 554 2683


Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.