Hämäläisyritysten suhdannenäkymät ovat edelleen synkät

Hämeen teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen yritysten suhdannetilanne on edelleen heikentynyt kesästä. Tieto selviää Hämeen kauppakamarin ja EK:n yhteistyössä lokakuussa tekemästä Suhdannebarometrikyselystä. ”Yritysten suhdannenäkymät ovat vielä synkentyneet kesästä ja pohja on nyt saavutettu. Onneksi työllisyys ei kuitenkaan ole merkittävästi heikkenemässä. On myös tärkeää huomioida, että tämä kysely tehtiin ennen EKP:n kokousta, jossa päätettiin, että ohjauskorkoja ei enää nosteta. Joka tapauksessa inflaation hidastumisen ja palkankorotusten vaikutuksesta palkansaajien ostovoima kasvaa vähitellen”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Hämeessä vastanneiden yritysten lähikuukausien suhdanneodotukset ovat heikot. Lokakuussa vastanneista yrityksistä enää 46 prosenttia odotti suhdanteiden pysyvän ennallaan tai paranevan, kun vastaava osuus heinäkuussa oli 72 prosenttia. ”Alueeltamme vastanneista jopa 54 prosenttia arvioi suhdanteiden vielä heikkenevän”, Eerikäinen sanoo.

Yritysten tuotanto- ja myyntimäärät supistuivat hivenen heinä-syyskuussa ja tuotannon ennakoidaan vähenevän edelleen lähikuukausien aikana. Vastanneista yrityksistä jopa 41 prosenttia arvioi tuotannon vähenevän seuraavien kolmen kuukauden aikana, kun heinäkuussa vastaava osuus oli 24 prosenttia.

Riittämättömästä kysynnästä huolimatta ammattitaitoisesta työvoimasta on pulaa

Hämäläisyritysten kasvunäkymiä synkentää edelleen riittämätön kysyntä. ”Vastanneista alueemme yrityksistä jopa 67 prosenttia kertoo, että riittämätön kysyntä on yleisin kasvun este. Heinäkuussa vastaava osuus oli 46 prosenttia. Heikkenevästä kysynnästä huolimatta ammattitaitoisesta työvoimasta on vieläkin pulaa 18 prosentilla vastanneista, kun heinäkuussa vastaava osuus oli 25 prosenttia”, toteaa Eerikäinen.

Hämeessä yritysten henkilökunnan määrä supistui vähän kolmannella neljänneksellä ja henkilöstömäärän arvioidaan supistuvan hieman myös lähikuukausina. Vastanneista yrityksistä 72 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän olevan yhtä suuri tai suurempi seuraavien kolmen kuukauden aikana, kun vastaava osuus heinäkuussa oli 75 prosenttia.
​​​​​​​​​​​​​​

Hämeen suhdannebarometrin aluekatsaus ja
yleiset suhdannenäkymät alueittain >>>


EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Se on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Kysely tehtiin lokakuussa Hämeen kauppakamarin ja EK:n jäsenyrityksille. Vastaajayrityksiä oli Hämeestä 98 ja ne työllistävät yli 17 700 henkilöä.