Hämäläisyritysten suhdannekuva kirkastui hieman

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen (Kuva: Tarmo Valmela/Photodance Valmela)

Hämeen teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen yritysten suhdannetilanne parani hieman kesällä rajoitusten purkamisen myötä. Tieto selviää Hämeen kauppakamarin ja EK:n yhteistyössä heinäkuussa tekemästä Suhdannebarometrikyselystä. ”Lähikuukausien suhdannenäkymät ovat parantuneet jonkin verran kesän aikana, vaikka alueemme yritysten suhdannearviot olivat heinäkuussa edelleen hivenen varo­vaisemmat kuin koko maassa keskimäärin”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Heinäkuussa Hämeessä vastanneista yrityksistä 69 prosenttia arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan ja 22 prosenttia odotti suhdanteiden paranevan.

Tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät melko yleisesti toisen vuosineljänneksen aikana, kuten yritykset jo keväällä ennakoivat. Sama tilanne jatkunee myös syksyn lähestyessä. ”Kuten huhtikuussakin vastanneista kolmannes arvioi tuotannon määrän olevan suurempi seuraavan kolmen kuukauden aikana”, Eerikäinen kertoo.

Yrityksillä on jo pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta

Kysyntä on hieman parantunut, mutta on edelleen vaimeaa. Heinäkuussa hämäläisyrityksistä 28 prosenttia piti kysyntää kasvun esteenä, kun huhtikuussa osuus oli 40 prosenttia. Samanaikaisesti yrityksillä on pulaa raaka-aineista ja kapasiteetista.

Hämeessä yritykset palkkasivat lisää hen­kilökuntaa alkukesällä, ja kesän lopulla työ­voiman määrä pysynee keskimäärin samoissa lukemissa. ”Vastanneista 18 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana hieman suurempi, kun huhtikuussa osuus oli 15 prosenttia”, sanoo Eerikäinen.

Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on vaikeutunut selvästi kesällä. Heinäkuussa rekrytointivaikeuksia oli 32 prosentilla vas­taajista, kun huhtikuussa vastaava osuus oli 17 prosenttia.


EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Se on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Kysely tehtiin heinäkuussa Hämeen kauppakamarin ja EK:n jäsenyrityksille. Vastaajayrityksiä oli Hämeestä 108 ja ne työllistävät lähes 19 000 henkilöä.Alueellisten barometrien grafiikka >>>


Suhdannebarometri Häme >>>​​​​​​​EK:n Suhdannebarometriaineisto heinäkuu 2021 >>>


Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Pirkanmaalta Kuhmoinen.