Hämäläisyritysten positiivinen suhdannetrendi jatkuu

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen

Hämeen teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen yritysten hyvä suhdannetilanne on pysynyt lähes ennallaan verrattuna heinäkuuhun. Tieto selviää Hämeen kauppakamarin ja EK:n yhteistyössä lokakuussa tekemästä Suhdannebarometrikyselystä. ”Lähikuukausien suhdannenäkymät ovat pysyneet lähes samalla tasolla kuin heinäkuussa ja suhdannearviot ovat alueellamme nyt lokakuussa lähellä koko maan keskiarvoa”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Lokakuussa Hämeessä vastanneista yrityksistä 21 prosenttia odotti suhdanteiden parantuvan ja 70 prosenttia arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan.

Tuotanto- ja myyntimäärät kasvoivat heinä-syyskuun aikana aiempien odotusten mukaisesti ja tuotannon ennakoidaan lisääntyvän hieman myös loppuvuoden aikana. ”Lokakuussa vastanneista 33 prosenttia arvioi tuotannon määrän olevan suurempi seuraavan kolmen kuukauden aikana, kun heinäkuussa vastaava osuus oli 29 prosenttia”, Eerikäinen kertoo.

Kasvun esteenä kustannusten nousu ja pula ammattitaitoisesta työvoimasta

Kuten heinäkuussakin, hämäläisyrityksistä 28 prosenttia kertoi lokakuussa kysynnän olevan edelleen vaimeaa. Lähes neljänneksellä yrityksistä on akuuttia pulaa materiaaleista ja kapasiteetista. Peräti 61 prosenttia vastaajista arvioi kustannusten nousseen viime kuukausien aikana. Kustannusten nousu näkyy erityisesti teollisuudessa. Tämän odotetaan vaikuttavan myös tuotteiden ja palveluiden hintoihin.

Hämeessä yritykset palkkasivat lisää hen­kilökuntaa syksyn aikana ja työvoimaa palkattaneen lisää myös vuoden lopulla. ”Vastanneista 19 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana suurempi, kun heinäkuussa osuus oli lähes sama 18 prosenttia”, sanoo Eerikäinen.

Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on vaikeutunut edelleen. Lokakuussa rekrytointivaikeuksia oli 36 prosentilla vastaajista, kun heinäkuussa vastaava osuus oli 32 prosenttia.

EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Se on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Kysely tehtiin lokakuussa Hämeen kauppakamarin ja EK:n jäsenyrityksille. Vastaajayrityksiä oli Hämeestä 113 ja ne työllistävät yli 17 000 henkilöä.


Alueellisten barometrien grafiikka >>>


Suhdannebarometri Häme >>>EK:n Suhdannebarometriaineisto lokakuu 2021 >>>