Etä- ja hybridijohtamisesta tulee ”uusi normaali”

(Kuva: Gerd Altmann, Pixabay)

Etätyö on tullut jäädäkseen koronan jälkeen ja nyt yrityksissä tarvitaan uudenlaisia tapoja johtaa. Tieto selviää kauppakamarien viimeisimmästä koronakyselystä. ”Koronakriisin jälkeen etätyö- ja hybridijohtaminen tulevat entistä suurempaan rooliin yritystoiminnassa ja työntekemisessä. Etätyön lisääntyessä ja kokouskäytäntöjen muuttuessa haasteeksi nousee uudenlainen johtamistapa. Lisäksi työmatkustaminen vähenee, jonka myötä myös matkakustannukset ja ympäristöpäästöt laskevat”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Mahdollisuudesta etätyön tekemiseen ja sen aiheuttamista muutoksista yritystoimintaan selvitettiin sekä Hämeen kauppakamarin Osaamisvaliokunnan että kauppakamarien kahdessa erillisissä kyselyissä syyskuussa.

Kauppakamarien kyselyyn vastanneiden hämäläisyritysten mielestä toimipaikan sijainnin merkitys tulee hieman kasvamaan, mutta toimitilatarve vähenee lähitulevaisuudessa. Erityisesti viihtyisän työympäristön merkitys tulee lisääntymään.

Hämeen alueelta vastanneista yrityksistä 74 prosenttia arvioi työhön liittyvien ajokilometrien vähenevän jonkin verran tai merkittävästi. ”Auton käyttö työmatkoilla vähenee ja sen myötä matkustuskustannukset laskevat. Työmatka-autoilun vähenemisellä on tulevaisuudessa varsin merkittävä vaikutus myös ympäristöpäästöihin”, Eerikäinen korostaa.

Osaamisvaliokunnan kyselystä selviää, että 58 prosentissa vastanneissa yrityksissä oli mahdollisuus tehdä etätöitä jo ennen koronapandemiaa ja liki kolmannes vastanneista kertoi ottaneen etätyön epidemian myötä käyttöön. Suurimmassa osassa yrityksissä myös jatketaan mahdollisuutta tehdä etätöitä pandemian jälkeen.

Liki joka toisella vastanneista yrityksistä on jo käytössä etätyöohjeistus ja 9 prosenttia kertoo ohjeistuksen olevan valmisteilla. Noin 13 prosenttia kertoo vielä tarvitsevansa etätyöohjeistusta. Yritykset painottavat, että etätyöpäivistä ja niiden määrästä viikoittain on sovittava esimiehen kanssa. Lisäksi henkilöstöä ohjeistetaan etätöissä tarvittavien laitteiden ja välineiden käytössä.

”Vastanneista yrityksistä 50 prosenttia ei osallistu henkilöstön etätyöpisteistä aiheutuviin kuluihin. Tällöin myös työergonomia voi olla riskitekijä. Lisäksi etätyössä tapahtuneet vahingot ovat lisääntyneet. Pakolliset, lakisääteiset vakuutukset eivät korvaa kaikkia etätyössä tapahtuneita vahinkoja, joten yrityksen koko henkilökunnalle tarjoama laaja tapaturmavakuutus voisi olla myös yrityksen kilpailuetu”, sanoo Eerikäinen.

Kauppakamarien etätyökyselyn tulokset >>>


Hämeen kauppakamarin Osaamisvaliokunnan

etätyökyselyn tulokset >>>