Edessä vahvan kasvun aika

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen

Valtakunnallisesti suhdanteet näyttävät parantuneen, mutta edelleenkin Hämeessä yritysten tilanne on hieman vaisu. Tieto selviää kauppakamareiden viimeisimmästä koronakyselystä, joka tehtiin keskiviikkona. ”Koronavirusepidemia vaikuttaa yhä alueemme yritysten liikevaihtoon negatiivisemmin kuin Suomessa keskimäärin. Kyselyn tulos hämmensi, koska alueemme teollisuus on lähtenyt nousuun ja palvelualalla on jo tapahtunut käänne positiivisempaan. Seuraavien kahden kuukauden arviot liikevaihdon kehityksestä näyttävät kuitenkin jo positiivisemmilta”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Hämeessä kyselyyn vastanneista selkeästi suurin osa on teollisuusyrityksiä ja yli viidennes yrityksiä, joiden vuosiliikevaihto on yli 11 miljoonaa euroa.

Yritysten konkurssiriski on yhä 22 prosenttia, kuten huhtikuun loppupuolellakin. Vastanneista 70 prosenttia kertoo koronaepidemian vaikuttaneen liikevaihtoon negatiivisesti, kun valtakunnallisesti osuus on 66 prosenttia. Lukua voidaan pitää edelleen poikkeuksellisen suurena.

”Hyvä uutinen on, että seuraavan kahden kuukauden aikana 60 prosenttia vastanneista arvioi liikevaihtonsa kasvavan tai pysyvän ennallaan, kun huhtikuussa osuus oli 49 prosenttia”, Eerikäinen sanoo.

Vastanneista yrityksistä 75 prosenttia arvioi henkilöstömäärän kasvavan tai pysyvän ennallaan seuraavan kahden kuukauden aikana, kun edellisessä huhtikuun loppupuolella tehdyssä kyselyssä osuus oli 72 prosenttia. ”Nyt kesäkuussa 43 prosenttia yrityksistä on vähentänyt henkilöstön määrää koronan aikana ja neljännes ennakoi edelleen vähentävän henkilöstöä seuraavan kahden kuukauden aikana, kun huhtikuussa vähennystarvetta ennakoi 28 prosenttia vastaajista”, Eerikäinen sanoo.

Vaikka henkilöstöä on vähennetty, niin yrityksissä on lisääntynyt tarve osaavasta työvoimasta. ”On muistettava, että puolentoista vuoden aikana henkilöstöä on runsaasti siirtynyt eläkkeelle. Yritykset arvioivat, että panostaminen osaavan työvoiman saamiseen ja työn verotuksen keventämiseen parantaisivat niiden toimintaedellytyksiä”, korostaa Eerikäinen.

Lisätietoja: Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303


Katso kyselyn tulokset >>>Kauppakamarien pikakysely tehtiin 16.6.2021. Kyselyyn vastasi 1776 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoiltaympäri Suomen kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu viime vuonna 16.–17.3., 30.3., 21.4., 4.5., 18.5., 1.6., 23.6., 2.9., 8.10., 1.12. sekä tänä vuonna 2.2., 16.3. ja 27.4. Hämeen kauppakamarin alueella vastanneita yrityksiä oli 147, joista teollisuusyritysten osuus on lähes 29 prosenttia ja kaupan alan yritysten noin 14 prosenttia. Kyselyyn vastanneet kattavat laajasti koko Hämeen kauppakamarin alueen toimialat. Vastanneista yrityksistä 80 prosenttia on alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä, joiden liikevaihto on alle 10 miljoonaa euroa.

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Pirkanmaalta Kuhmoinen.