Väliaikaiset tuet ja hyvitykset ravintoloille

(Kuva: Free Photos, Pixabay)

Ravitsemisliiketoimintaa rajoitettiin lainsäädännöllä voimakkaasti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 4.4. - 31.5.2020. Eduskunta edellytti rajoitukset hyväksyessään kohtuullisten kustannusten kompensointia ja toimia, joilla lievennetään vaikutuksia.

Malli koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta ja joita on mahdollista saada kumpaakin.

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta

Kohtuullinen hyvitys niistä kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet rajoitusvelvoitteen aikana.

Kompensaatio myönnetään tilavuokrista, lvis-maksuista ja muista samankaltaisista joustamattomista juoksevista menoista aiheutuneesta rasitteesta, ei kuitenkaan ainehankintojen tai palkkojen kustannuksista eikä investoinneista.

Hyvitys suhteutetaan siihen muutokseen, mikä yrityksen myynnille aiheutui rajoitteen aikana.

KEHA-keskus käsittelee ensin kesäkuun aikana 5.6. verottajalta saatujen tietojen pohjalta joukkomaksatuksena maksettavan ennakon sekä 18.6. verottajalta saatujen tietojen pohjalta hyvitykset toiminnan rajoittamisesta.

Toiminnan rajoittamisen hyvityksen hakemusten käsittely käynnistyy välittömästi joukkomaksatuksen valmistuttua, vielä kesäkuun aikana. KEHA-keskuksesta muistutetaan hakemusten huolellisesta täyttämisestä käsittelyn nopeuttamiseksi.

Huom! Toiminnan rajoittamisen hyvitykseen liittyvän Y-tunnuskyselyn yritystietoja on päivitetty 5.6. klo 14.50. Mikäli olet tarkistanut tietosi ennen em. ajankohtaa, kannattaa kysely tehdä uudelleen. Hyvitys maksetaan pääsääntöisesti automaattisesti nk. joukkomaksatuksena ilman hakemusta. Automaattisen joukkomaksatuksen piirissä olevat yritykset saavat hyvityksen kahdessa erässä. Yritys voi tarkistaa KEHA-keskuksen sivuilta, kuuluuko se joukkomaksatuksen piiriin.

Tuki uudelleentyöllistämiseen

Tukea valmiuteen ja kykyyn työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen.

Tukea voidaan kohdentaa myös henkilöstöpalveluyritysten kautta vuokratyönä tai alihankintana hankitun työn maksamiseen.

Tuen myöntää ja maksaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)

Yritysten hakemuksesta tehtyjen uudelleentyöllistämisen tuen hakemusten käsittely on käynnistynyt.

Tukea haetaan hakemuksella ja haku on avoinna 5.6. – 30.10.2020. Lomake hakemusta varten on tässä verkko-osoitteessa (huom! vaatii tunnistautumisen aluehallinnon asiointipalveluun): asiointipalvelu.ahtp.fi/forms/188001/fill

Lue lisää tästä linkistä.


Lähde: KEHA-keskus)