Erätauosta oivalluksia monikulttuurisen työelämän kehittämiseen

Hämeen ELY-keskus järjesti yhteistyössä Hämeen kauppakamarin kanssa toukokuussa Lahden Palvelutorilla Erätauko-keskustelutilaisuuden, jossa pohdittiin yritysten valmiuksia monikulttuuriseen rekrytointiin.

Erätauko-keskustelumenetelmä on Sitran kehittämä rakentavan keskustelun menetelmä, joka tuo erilaiset ihmiset samaan piiriin keskustelemaan luottamuksellisesti ja tasavertaisesti. Keskustelua fasilitoivat Hämeen ELY-keskuksen työelämävalmentaja Kirsi Hyväri ja osaamiskoordinaattori Kristiina Santos.

Palvelutorin tilaisuuteen oli kutsuttu monipuolisesti edustajia yrityselämästä, oppilaitoksista ja eri viranomaistahoilta. Mukana oli useita yrittäjiä sekä yrittäjiä edustavia toimijoita. Keskustelua alusti Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, joka esitteli Hämeen alueella toimiville yrityksille suunnatun osaajakyselyn antia liittyen osaavan työvoiman saamiseen ja monikulttuuriseen rekrytointiin.

”Erätauko-keskustelumenetelmä toimi erittäin hyvin. Tilaisuuteen oli onnistuttu kutsumaan sopivan heterogeeninen ryhmä. Keskustelut käynnistyivät nopeasti ja kaikki osallistujat pääsivät heti hyvään ”moodiin”. Menetelmän etuna oli myös, ettei kukaan osallistuja päässyt dominoimaan keskusteluja, vaan kaikki pääsivät mukaan esittämään näkemyksiään. Loppuraportti vahvistaa tilaisuuden onnistuneen”, toteaa Jussi Eerikäinen.

Palvelutorin keskustelussa nousi esiin arjen haasteita sekä oivalluksia monikulttuurisen rekrytoimisen edistämiseen. Keskeisin oivallus oli se, että yrityksillä on vahva tahtotila monikulttuuriseen rekrytointiin, mutta siihen tarvitaan konkreettista tukea. Tukea ja palveluita on saatavilla, mutta niitä ei tunneta vielä riittävän hyvin.

Seuraava Erätauko-keskustelutilaisuus järjestetään syyskuussa Hämeenlinnassa. Siellä teemana on +55-vuotiaiden potentiaali työmarkkinoilla.

Erätaukotilaisuus oli osa Hämeen ELY-keskuksen työelämän monimuotoisuudella tuloksiin (ely-keskus.fi) -aluehanketta, joka tarjoaa tukea, valmennusta ja kannustusta työyhteisöjen moninaistamiseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä monimuotoisuuden johtamisesta, ikäjohtamisesta ja monikulttuurisuudesta uusilla innovatiivisilla tavoilla. Hanke on osa valtakunnallista TYÖ2030-ohjelmaa (hyvatyo.ttl.fi).


Lisätietoja Erätauko-menetelmästä >>>