Talous hidastuu - Kuinka yrityksesi voi varautua?

Viime aikoina on julkisuudessa käyty paljon keskustelua Suomen taloudesta ja sen suunnasta lähitulevaisuudessa. Näyttää enenevässä määrin siltä, että Suomi on väistämättä ajautumassa taantumaan ja etenkin tällaisina hetkinä on hyvä katsoa, että oman yrityksen asiat ovat kunnossa.

Markkinoilla on jo jonkin aikaa alkanut olla selviä merkkejä siitä, että rahoitusolosuhteet yrityksillä ovat selvästi kiristyneet ja jatkossa rahoituksen saatavuus ei ole itsestään selvää. Yritysten olisi hyvä varmistua tulorahoituksen ja kassavirran riittävyydestä. Valveutuneet yhtiöt tarkastelevat nyt rahoitusrakennettaan ja tulevien investointien ja muun liiketoiminnan suhdetta vieraan pääoman ehtoiseen rahoitukseen. On myös enenevässä määrin yrityksiä, joiden rahoitus ei ole vielä erääntynyt, mutta tulevaisuutta silmällä pitäen uudelleenrahoitus on tehty etukäteen. Osana rahoitusjärjestelyitä myös erilaiset analyysityöt ovat lisääntyneet. Esimerkkinä voidaan mainita kassavirtaa vapauttava ALV-analyysi, joka on hyvä lisä rahoitusjärjestelyihin valmistautuessa. Muun muassa meillä on joukko kokeneita asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet juuri tähän tarkoitukseen.

Ammattimainen kassavirta-analyysi sekä kassa- ja liikevaihdon kehitysennuste (mieluiten vähintään 12 kk eteenpäin katsoen) on välttämätön tekijä, kun arvioidaan yrityksen mahdollisuuksia saada kilpailukykyistä, markkinaehtoista rahoitusta. Erityisesti yhtiöt, joilla on eri syistä johtuen takanaan huonompia vuosia, hyötyvät oleellisesti asiantuntija-avusta analyysien teossa.

Toisaalta mikäli yhtiön kassassa on ylimääräisiä varoja, on hyvä miettiä myös kassan lyhytaikaista sijoittamista ja toisaalta pitempiaikaisista sijoittamista (likvidit / ei-likvidit). Erilaisten sijoitusinstrumenttien lisääntyessä on hyvä tarkastella eri omaisuuslajeja, niiden vaikutuksia ja ominaisuuksia.

Mikäli yhtiöllänne on ajatuksia uudelleenrahoituksesta tai haluatte keskustella rahoitettavuudestanne ja/tai kassan sijoittamisesta, on erilaisia asiantuntijapalveluita myös saatavilla.


Kirjoittajat: EY Advisory Oy:n VT Pekka Kärkkäinen ja VT Kalle Virtanen


Hämeen kauppakamarin jäsenillä on käytettävissä maksuton perusneuvonta laki- ja veroasioissa. Kysymyksiä lakimiehelle voi jättää Hämeen kauppakamarin kotisivujen kautta >>>