MAINOS: Forssan Yrityskehitys Oy - Forssan kaupungilla tekemisen meininki

Forssassa järjestettiin huhtikuussa kiertotalouden virtuaalitapahtuma Frush, jossa oli mukana 1350 katselijaa. Tapahtumassa tulevaisuustutkija Ilkka Halava piti esityksen aiheesta "Tulevaisuuden työelämä".

MAINOS: Forssan Yrityskehitys Oy

Forssa on 35 000 asukkaan talousalueen keskus yrityselämässä sekä palveluissa. Forssa tunnetaan rakennustuoteteollisuuden, elektroniikan, graafisen alan, metallin, elintarviketeollisuuden sekä ympäristöalan yritystoiminnasta ja osaamisestaan.

Järkivihreä Forssa -kaupunkistrategia painottaa monipuolista elinkeinorakennetta ja innovatiivisia teknologiaratkaisuja -ympäristöystävällisyyttä ja kestävää kehitystä unohtamatta.

Forssan kaupungilla tekemisen meininki

Forssan Yrityskehitys Oy eli Fykki on Forssan seutua palveleva elinkeinoyhtiö, joka aktiivisella otteellaan parantaa yrityksien toimintaedellytyksiä, kannattavuutta ja kasvua sekä lisää seudullista elinvoimaa ja vetovoimaa. Fykki auttaa Forssan, Jokioisten, Humppilan, Tammelan ja Ypäjän yrityksiä koko elinkaaren aikana, perustamisen hetkestä kasvu- ja rekrytoinnin vaiheeseen, sekä yrityksen omistajuuden vaihdon hetkellä.

Kiertotalous nostettu uuden seudullisen elinvoimaohjelman yhdeksi kärjeksi

Forssan Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja Riikka Riihimäki sanoo, että Forssan seudun teollisuus on lujalla kivijalalla.

– Forssassa teollisuus on pysynyt merkittävänä työllistäjänä, sillä teollisuustoimintaa on koko ajan kehitetty. Vanhojen yritysten rinnalle tai tilalle on tullut uusia toimijoita. Teollisen kiertotalouden Envitech-alue on hyvä esimerkki teollisen kehittämisen etupainotteisuudesta.

– Kärkitoimialoiksi on nostettu ympäristöliiketoiminta ja energia, hyvinvointi, vihreä logistiikka ja teknologia. Lisäksi Forssan seutu on erittäin aktiivinen erilaisten ekosysteemien moottorina, Riihimäki kertoo ja jatkaa:

– Forssa on ollut pitkään kiertotalouden osaamisen ja toteuttamisen kärjessä Suomessa ja koko maailmassa. Seudulla on edelleen globaalissa mittakaavassa ainutlaatuinen kiertotalouskokonaisuus, jossa on mukana kymmeniä isoja toimijoita alkutuotannosta teollisuuteen ja biotalouteen. Forssassa järjestettiin huhtikuussa kiertotalouden virtuaalitapahtuma Frush, jossa oli mukana 1350 katselijaa. Kiertotalouden laajassa kuvassa, jossa digitalisaatio tuo toimintakulttuuriin täysin uusia liiketoimintamalleja on kokonaisuutena paljon isompi kuin keskustelu energiajakeiden lajittelusta.

Frush-kiertotaloustapahtumassa tähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja piti puheenvuoron aiheesta ”Maailmanloppu on peruttu”.

Forssa on tunnettu aktiivisesta elinkeinopolitiikastaan

– Fykki haluaa kehittää ja uudistaa Forssan yritysmaailmaa rohkeasti. Elinvoimaisuutta haetaan avoimin mielin ja katse tulevaisuudessa. On tärkeää, että seudulla on kasvuhakuista, kehittyvää, uudistuvaa, työllistävää ja sitä kautta hyvinvointia luovaa yritystoimintaa, Riihimäki linjaa.
​​​​​​​

Forssan Yrityskehitys uudisti strategiaansa viime syksynä, ja se on ytimekkäästi ”Seudun elinvoimaa on elinvoimaa meille kaikille”.

– Ekosysteemien toimivuus on tulevaisuuden malli. Erityisesti kiertotalouteen liittyvä edelläkävijyys halutaan nähdä koko seudun tulevaisuuden viitoittajana. Alueella on yksi maailman kehittyneimmistä teollisen kiertotalouden symbiooseista, jossa yritykset tekevät tiivistä yhteisyötä ja hyödyntävät toistensa osaamista ja tuotteita.

Envitech-alue on osaltaan loistava esimerkki tehokkaasta ja onnistuneesta kiertotalousmallista, joka on ekologisesti kestävä, vähähiilinen ja energiaa tehokkaasti hyödyntävä kokonaisuus. Alueella toimii jo useita ympäristöalan yrityksiä, joiden rinnalle houkutellaan uusia toimijoita täydentämään ekosysteemiä.

Forssan elinkeinoelämän elinvoimaisuutta tarkasteltaessa huomioitavaa on sen korkea työpaikkaomavaraisuusaste 130%. Tämä tarkoittaa sitä, että työtä on tarjolla enemmän kuin sen tekijöitä. Työpaikkaomavaraisuutta mittaavassa indeksissä Forssa sijoittuu Suomessa kärkikymmenikköön.

Kasvun kumppani

– FYK tarjoaa kattavat ja asiantuntevat neuvontapalvelut alkavalle yrittäjälle tai yrittäjäksi aikovalle. Autamme mielellämme myös jo pidempään toiminteita yrittäjiä esimerkiksi yritystensä kehitysideoiden sparraamisessa ja työstämisessä, yrityskehittäjä Timo Kärkkäinen kertoo.

Kärkkäinen painottaa, että yritysten kannattaa yrityksen perustamisvaiheessa ottaa yhteyttä Fykkiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

– Ei tarvitse olla valmista selkeää suunnitelmaa, paras aika yhteydenotolle on silloin, kun yritystoiminnalle on ilmennyt tarve.

Kärkkäinen sanoo, että kaikki tekeminen ja yrittäminen on yhtä arvokasta.

– On tärkeää, että myös silloin kun yrityksellä on vaikeuksia, meiltä saa tarvittaessa tukea. Meiltä löytyy kumppaneita ja asiantuntijoita, joiden kanssa voi paneutua ongelmatilanteisiin sekä yrityshankkeiden eteenpäin viemiseen, Kärkkäinen opastaa.

Muuttajapalvelu apuna kaikessa

FYK lanseerasi kolme vuotta sitten muuttajapalvelun, tuki-, neuvonta- ja sijoittautumispalvelun, joka mahdollistaa työvoiman nopeamman pääsyn Forssaan.

– Muuttajapalvelu luotiin erityisesti yrityksien tueksi helpottamaan rekrytoinneissa. Muuttajapalvelun avulla autamme muuttajia vaikkapa ensimmäisen asunnon saamisessa -nopeasti sekä kustannustehokkaasti. Alueen yritykset voivat käyttää muuttajapalvelua omassa ilmoittelussaan, Kärkkäinen selvittää.

Kärkkäinen kannustaa yrityksiä hyödyntämään muuttajapalvelua ja markkinoimaan sen mahdollisuuksia rekrytoinnin yhteydessä. 

​​​​​​​- Avun saaminen asioiden järjestelemisessä voi olla juuri se ratkaiseva tekijä, jolla työntekijä saadaan houkuteltua tänne.

Kansainvälisyys menestyksen avaintekijä

Riikka Riihimäki kertoo, että Forssan seudulla on kansainvälistymisen suhteen eri vaiheissa olevia yrityksiä. Osa yrityksistä on tottunut toimimaan kansainvälisillä markkinoilla ja menestymään siellä. Toisaalta on paljon yrityksiä, jotka ovat vielä kansainvälistymisen alkutaipaleella ja etsivät keinoja toiminnan kehittämiseen.

Riihimäki näkee, että FYKin rooli yritysten kansainvälistymisessä on kokoava ja mahdollistava.

– Autamme vientikanavien ja kumppanien löytämiseen. Alueemme yrityksillä on paljon erikoisosaamista, joten potentiaalia kansainvälistymiseen ja kasvuun löytyy kyllä. Kannustamme yrityksiä rohkeammin lähteä määrätietoisesti kansainvälistymään. Innovoivat, nopean kasvupotentiaalin yritykset synnyttävät uusia työpaikkoja ja mahdollistavat tuottavuuden paranemisen ja nopeuttavat kansainvälistyessään talouden rakenteiden kansainvälistymistä, Riikka Riihimäki ja Timo Kärkkäinen kiteyttävät.


www.fyk.fi

​​​​​​​