Peru liittyi ATA carnet-järjestelmään – väliaikainen vienti helpottuu ja yksinkertaistuu

Peru liittyi ATA carnet -järjestelmään 30.4.2024. Tämä helpottaa merkittävästi väliaikaista vientiä Peruun. Perusta tulee kolmas maa, joka hyväksyy ATA-carnet’ien käytön tavaroiden väli-aikaisessa viennissä Latinalaisessa Amerikassa Chilen ja Meksikon jälkeen.

Makrotalouden vakaus ja kaupan avoimuus: Makrotalouden vakaus, kaupan avoimuus ja suotuisa kansainvälinen toimintaympäristö ovat mahdollistaneet Perun kehittymisen ylemmän keskitulotason taloudeksi. Maan vahva rahoitusjärjestelmä ja keskuspankin luotettavuus ovat edistäneet tätä vakautta. Vaikka Perulla on haasteita, kuten ilmastonmuutoksen vaikutukset, eriarvoisuus ja luonnonvaroista riippuva talousmalli, uskotaan makrotaloudellisen ympäristön pysyvän vakaana jatkossakin.

Tulevaisuuden talousnäkymät: Tulevaisuudessa Perun talouden odotetaan elpyvän ja kasvavan 2,7 prosenttia vuonna 2024. Vuonna 2025 bkt:n ennustetaan kasvavan noin 2,4 prosenttia. Keskipitkällä aikavälillä bkt:n odotetaan kasvavan 2,4 prosentin vuosivauhtia pääasiassa uusien kaivosprojektien (Quellaveco, Toromocho-laajennus) tukemana. Julkisen talouden alijäämän odotetaan olevan 2,4 prosenttia ja 2,0 prosenttia vuosina 2024 ja 2025 Maailmanpankin ennusteen mukaan.

Talouskasvun monipuolistaminen: Perun talouskasvu on perustunut kaivosteollisuuteen, mutta maa pyrkii monipuolistamaan talouttaan. Merkittäviä toimialoja ovat kalastusteollisuus, fossiiliset polttoaineet, maataloustuotteet, rakentaminen, vähittäiskauppa, ravintolat sekä öljy ja kaasu. Palvelusektorin pääaloja ovat televiestintä- ja rahoituspalvelut. Peru on kuparin, sinkin, lyijyn ja kullan merkittävä tuottaja Latinalaisessa Amerikassa.

Mahdollisuudet suomalaisille yrityksille: Peru tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille eri sektoreilla, kuten kaivosteollisuudessa, tietoliikenteessä, kyberturvallisuudessa, digitalisaatiossa, energiassa, bio- ja kiertotaloudessa sekä terveydenhuollossa.

ATA carnet ja kansainvälinen kauppa: ATA carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, jonka avulla tavaroita voidaan viedä sopimukseen liittyneisiin maihin tulli- ja verovapaasti korkeintaan yhden vuoden ajaksi. ATA carnet’elle voidaan myöntää jatkoaikaa tarvittaessa. Tämä on hyvä tarkistaa kauppakamarista. ATA carnet’eella voidaan viedä kaupallisia tavaranäytteitä, ammatinharjoittamisvälineitä ja näyttelytavaroita.

Lisätietoja: www.atacarnet.fi