Kustannuspaineet rokottavat yritysten kannattavuutta

Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin koostama Kauppakamarin talouskatsaus kertoo talouden suhdannetilanteesta ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksesta yrityksiin. Katsaus on koostettu kauppakamarien jäsenyrityksille tehdystä suhdannekyselystä.

Venäjän hyökkäyssota heikentää suhdannetilannetta. Kauppakamarien kyselyssä yritykset uskovat silti edelleen liikevaihdon ja työllisyyden kasvuun tänä vuonna, mutta lähes kolmannes vastaajista kuvaa oman toimialan tunnelmia pessimistisesti. Epävarmuus on koholla, ja tuotantokustannusten nousu heikentää kannattavuutta.

Ukrainan sota ja Venäjään kohdistetut pakotteet vaikuttavat liiketoimintaan kielteisesti 62 prosentissa kyselyyn vastanneista yrityksistä. Lisäksi raaka-aineiden ja komponenttien kallistuminen vaivaa 40 prosenttia yrityksistä ja toimitusvaikeudet kolmasosaa. Myöskään vanhat ongelmat eivät ole kadonneet, ja pula osaavasta työvoimasta on edelleen jopa tärkein rajoite yritysten toiminnalle. Vahvat tilauskannat, hyvä työllisyystilanne ja koronarajoitusten poistuminen tukevat silti taloutta sodan ja pakotteiden tuomaa negatiivista sokkia vastaan.
​​​​​​​

Kauppakamarin talouskatsaus >>>


Kysely tehtiin 15.-17.3.2022 ja siihen vastasi 1926 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen kaiken kokoisista yrityksistä. Hämeen kauppakamarin alueella vastanneita yrityksiä oli 122, joista teollisuusyritysten osuus on noin 27 prosenttia ja kaupan alan yritysten lähes 15 prosenttia. Kyselyyn vastanneet kattavat laajasti koko Hämeen kauppakamarin alueen toimialat. Vastanneista yrityksistä 75 prosenttia työllistää alle 50 henkilöä.


Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen ​​​​​​​(Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy)

Yritysten kasvuodotukset ovat vaisuja

Työvoiman saatavuus, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuusongelmat, Ukrainan sodasta aiheutuneet pakotteet ja logistiset ongelmat rajoittavat yritysten toimintaa Hämeessä, selviää kauppakamarien tuoreimmasta talouskyselystä. ”Edelleen työvoiman saatavuusongelmat ovat alueellamme pahentuneet ja jopa 48 prosenttia yrityksistä kertoo ammattitaitoisen työvoiman puutteen rajoittavan niiden toimintaa. Hämeessä yritykset katsoivat jo positiivisesti tulevaisuuteen korona-ajan jälkeen, mutta nyt kasvuennusteet ovat supistuneet Ukrainan sodasta johtuen”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Lue lisää