Peltisepän työ vaatii myös luovuutta

Perheyritys Peltisepänliike Pääkkönen toimii jo kolmannessa sukupolvessa ja työllistää Lahden seudulla 20 peltialan ammattilaista. Yrityksen ruuhka-aika alkaa heti kesälomakauden jälkeen ja työpaineen hellittäessä tammi-helmikuussa se on panostanut henkilökunnan osaamiseen sekä yritystoiminnan kehittämiseen. Ulkomaalaistaustaisen työvoiman myötä Pääkkösestä on tullut myös monikulttuurinen yritys.

Peltisepänliike Pääkkönen jakaantui kuusi vuotta sitten kahdeksi yritykseksi. Se valmistaa sekä myy peltituotteita ja jakaantumisen yhteydessä syntynyt Lahden Peltiurakointi Oy asentaa Peltisepänliike Pääkkösen valmistamia tuotteita.

Yrityksen hallituksen puheenjohtaja Nina Pääkkönen korostaa yritystoiminnan kehittämiseen ja osaamiseen panostamisen tuovan mahdollisuuksia pienyrityksille.

”Yritystoimintamme kasvaessa pysäytimme niin sanotusti junan, koska yrittäjän aika on pirstaleinen ja pitää valita, missä on hyvä. Selvitimme, mitä apua yrityksen toimintaan on saatavilla, mikä on osaamisemme taso ja miten vastuuta voisi jakaa. Palkkasimme myös lisää henkilökuntaa”, Pääkkönen kertoo. Hänen miehensä Seppo Pääkkönen on nyt hallituksen jäsen ja toimitusjohtajaksi Peltisepänliikkeeseen on palkattu perheen ulkopuolelta Petri Lehtinen, koska Pääkköset huomasivat, etteivät ennätä hoitaa täysipainoisesti kahden yrityksen asioita.

Maahanmuuttajista apu työvoimapulaan

Osaavista peltialan ammattilaisista on Pääkkösillä jatkuva pula. Alan koulutusta on tarjolla Helsingissä ja Turussa, mutta oppilaita ei saada koulutukseen riittävästi.

”Kaikilla perinteisillä ”duunarialoilla” on sama ongelma. Me olemme yrittäneet ratkaista ongelmaa kouluttamalla itse. Rakensimme oman koulutusohjelman ja koulutimme hiljaisempina talvikuukausina henkilökunnastamme niitä, jotka olivat kiinnostuneita oppimaan pellityksen saloja. Uskon, että satsaus maksaa itsensä takaisin tulevina vuosina”, sanoo Pääkkönen.

Yritys käyttää rekrytointikanavana myös henkilöstöpalvelua, josta työntekijä tulee ensin vuokratyöhön oppimaan ja tutustumaan alaan.

Sisältö jatkuu kuvan alla.

Tanskasta Suomeen muuttanut Emil Johannessen toimii asennuksen työnjohtajana.

Yrityksellä on positiivisia kokemuksia maahanmuuttajataustaisesta työvoimasta. ”Meillä työskentelee asennuksen työnjohtajana Tanskasta Suomeen muuttanut Emil Johannessen, joka on tuonut yritykseemme tanskalaisen peltiseppäosaamisen myötä myös tanskalaiset kontaktit. Tanskassa peltiseppiä arvostetaan paljon enemmän kuin Suomessa. Lisäksi meillä on ollut muun muassa venäläisiä, eestiläisiä ja bosnialaisia työntekijöitä kahdessa sukupolvessa. Kun maahanmuuttajat integroituvat suomalaiseen yhteiskuntaan ja oppivat kielen, niin usein he myös tuovat tullessaan perheenjäseniä töihin Suomeen.”

Johannessen on peruskorjannut myös museorakennuksia ja Nina Pääkkönen kertoo hänen vääntävän kuparista mitä tahansa. Esimerkiksi peruskorjauksessa ollut Taivallahden kasarmi Helsingissä on museoviraston suojelukohde ja kaarevan katon ansiosta kohteessa tehtiin paljon erikoistöitä. Juuri sellaisia, mihin Johannessen oli saanut koulutuksen Tanskassa. Tällä hetkellä Pääkkösellä on käynnissä peruskorjauksessa olevan Lahden kaupungintalon kupari- ja peltimateriaalien valmistus ja peltitöiden asiantuntijaksi on palkattu Seppo Pääkkönen.

Luotettavuus ja uskottavuus tuovat asiakkaita

Maailman nykytilanne ja materiaalikustannusten kasvu ovat vääjäämättä vaikuttaneet myös Pääkkösten yrityksiin. Nina Pääkkönen toteaa, että pitkän ajan kehittämisen tuloksena yrityksen luotettavuus ja uskottavuus tuo kuitenkin asiakkaita.

”Mieheni Seppo on suorittanut Keskuskauppakamarin tavarantarkastajakokeen eli HTT-kokeen. Hyvältä tavarantarkastajalta vaaditaan ennen kaikkea vahvaa ammattitaitoa omalla alallaan sekä kykyä toimia analyyttisesti ja puolueettomasti. Hänen tutkintonsa tuo lisääarvoa yrityksellemme ja työhömme.”

Nina Pääkkönen on suorittanut Hämeen kauppakamarin Hyväksytty hallituksen jäsen eli HHJ-kurssin ja käynyt kauppakamarin järjestämissä talouskoulutuksissa. Hän tutustui eräässä koulutustilaisuudessa veroasiantuntijaan, jonka kanssa tekee yhteistyötä edelleenkin.

”Olen myös erityisen ylpeä siitä, että saimme yrityksemme hallitukseen ensimmäisen ulkopuolisen jäsenen viime vuonna. Kiitos HHJ-kurssin, olemme aloittaneet säännöllisen hallitustyöskentelyn – ja siitä on todellakin hyötyä! Kauppakamari on vastannut meidän tarpeisiimme”, hän toteaa.

Nina Pääkkönen pitää Hämeen aluetta maantieteellisesti loistavana paikkana yritystoiminnalle. ”Täältä on maantieteellisesti lyhyt matka joka paikkaan. Olemme myös saaneet hyvin apua Hämeen ELY-keskuksesta ja Lahden Seudun Kehitys LADEC:ista. Häme on hyvä paikka yrittäjälle!”


Teksti: Päivi Pulkki, Hämeen kauppakamari