Henkilöstön pitovoimasta kasvun menestystekijä

Monet toimialat ja organisaatiot kamppailevat henkilöstön saatavuudesta ja pysyvyydestä. Osalle tilanne on arjesta selviytymisen kamppailua, puhumattakaan edellytyksistä tavoitella kasvua, vaikka kasvun potentiaalia muutoin saattaisikin löytyä.

Toisintekijät Oy:n ratkaisukeskeinen terapeutti Jarkko Saari toimii organisaatioiden kulttuurien uudistajana sekä johtoryhmien sparraajana. Hän kehottaa organisaatioita osallistamaan henkilöstön mukaan kasvun suunnitteluun ja toteutukseen. ”Kun tiedät ja voit luottaa, että henkilöstösi on sitoutunut työhönsä, niin kasvun strategioiden luonti on monin verroin helpompaa”, sanoo Saari.

Hän kehottaa henkilökunnan pitovoiman lisäämiseksi organisaatioita investoimaan tunnejälkeen ja sitä kautta erottumaan sekä menestymään. ”Ei tehdä työelämästä liian monimutkaista, koska hyvinvointi työelämässä ja sitä kautta sitoutuminen ovat pieniä ja yksinkertaisia asioita. Olennaista on tehdä asioista konkreettisia, jotta niiden toteutumista pystytään arvioimaan ja toisaalta myös kehittämään”, Saari toteaa.

Toisintekijät järjestää yrityksille ja kuntasektorille erilaisia henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä koulutuksia esimerkiksi parantamaan monikanavaista asiakaspalvelua, lisäämään esihenkilöiden osaamista ja jaksamista vaativissa muutosjohtamisen tilanteissa sekä parantamaan käytäntöjä tiimityöskentelyssä. Yrityksen punaisena lankana toimii 5K-ajatusmalli, joka ohjaa niin sisäistä kuin ulkoista toimintaa. 5K muodostuu sanoista Kunnioittaminen, Kysyminen, Kuunteleminen, Kannustaminen ja Kiittäminen.

Tällä hetkellä yrityksellä on käynnissä muun muassa Neurodiversiteetti työelämässä –verkkokurssi eli miten hyödyntää neurologista monimuotoisuutta työelämässä sekä työhyvinvointi- ja resilienssikoulutuksia. Lisäksi yritys on käynnistänyt yhteistyöneuvottelut Playgain Oy:n kanssa esimiehille tarkoitetusta AIMO-tekoälyavusteisesta sparraajasta.

”Uskomme, että Hämeen kauppakamarin verkosto auttaa meitä yhteistyöverkostojen rakentamisessa sekä kasvun ja kehityksen vauhdittamisessa. Itse toivomme pystyvämme vaikuttamaan kauppakamarin jäsenyritysten henkilöstön tulokselliseen hyvinvointiin”, Toisintekijöiden myynti- ja markkinointijohtaja Johanna Peltovuori sanoo.


Teksti: Päivi Pulkki