Hämeen kauppakamarin juhlarahaston kehittämiskohteet

Hämeen kauppakamarin hallitus päätti juhlarahastostaan lahjoittaa 200 000 euroa Hämeen ammattikorkeakoululle (HAMK) ja Lappeenrannan–Lahden teknilliselle yliopistolle (LUT). Vuosi 2020 oli Hämeen kauppakamarin 80-vuotisjuhlavuosi ja lahjoituksilla rahoitetaan Hämeen ammattikorkeakoulun tutkijayliopettajien työtä ja Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) viisivuotista professuuria.

Hämeen kauppakamarin lahjoituksesta 50 000 euroa suunnataan Hämeen ammattikorkeakoulun
HAMK Bio tutkimusyksikön Kestävä biotalous -tutkijayliopettajan työn rahoitukseen ja toinen 50 000 euroa suunnataan HAMK Smart tutkimusyksikön Älykkäät ratkaisut -tutkijayliopettajan työn rahoitukseen.

Lisäksi Hämeen kauppakamarin lahjoituksesta 100 000 euroa suunnataan Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) Markkinointi, kuluttajakäyttäytyminen digitaalisessa ympäristössä -professuurin rahoitukseen.

Kauppakamarin tarkoituksena on lahjoituksilla tukea alueensa yritysten osaavan työvoiman saatavuutta.

Katso alla olevat kolme videotallennetta tutkijoiden ja apulaisprofessoreiden tutkimustuloksista vuodelta 2020, seuraavien vuosien tavoitteista sekä arviot tulosten hyödynnettävyydestä kauppakamarialueemme yrityksissä.


Robotiikka mullistaa yritystoimintaa, tutkijayliopettaja Kimmo Vänni, HAMK - Katso video Hämeen kauppakamarin YouTube-kanavalta:


Digitaalinen markkinointi, apulaisprofessori Jenni Sipilä ja apulaisprofessori Henri Hussinki, LUT - Katso video Hämeen kauppakamarin YouTube-kanavalta:


Uutta ajattelua kiertotaloudesta, tutkimuspäällikkö Heikki Ruohomaa, HAMK - Katso video Hämeen kauppakamarin YouTube-kanavalta: