Vastuullista täsmätyöllisyyttä yrityksiin

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen ​​​​​​​(Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy)

Työllisyysaste on nousussa ja silti samaan aikaan pula työvoimasta kasvaa ja tilanne pahenee. Työvoimapulasta on tullut yritysten suurin kasvun este. Ratkaisuksi haetaan työperäistä maahanmuuttoa, työllisyyskoulutusta ja työvoiman liikkumisen edistämistä. Vähemmälle huomiolle on kuitenkin jäänyt osa- ja täsmätyökykyisten työllistäminen. Näitä työvoimareservejä pitäisi hyödyntää huomattavasti enemmän.

Suomessa on arviolta 70 000 erityistä tukea tarvitsevaa täsmätyökykyistä osaajaa. Heistä suurin osa on valitettavasti työttöminä. Näitä osaajia valmistuu mm. vaativan erityisen tuen ammatillisista erityisoppilaitoksista (AMEO oppilaitokset). Meillä täällä Hämeessä ko. koulutusta antaa Kiipulan ammattiopisto, jolla on oppilaitoksia Janakkalassa, Forssassa, Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Riihimäellä.

AMEO oppilaitoksista valmistuu monien eri ammattien osaajia ja täsmäosaajia. Monet heistä suoriutuvat itsenäisistä työtehtävistä erinomaisesti ja useat sijoittuisivat hyvin myös avustaviin tehtäviin mm. hoiva-, kauneudenhoito- tai kiinteistöalalle. Valmistuneissa on myös runsaasti IT-, korjaamo- tai kaupallisen alan erikoisasiantuntijoita. Monella osaajalla on vammastaan huolimatta vahvoja erityisosaamisalueita. Tärkeintä näille motivoituneille osaajille olisi saada työkokemusta ja sijoittumista työyhteisöihin.

Erinomainen keino yrityksille on tarjota näille ammattilaisille työkokeilumahdollisuutta. Kokeilu ei sido yritystä palkkaamaan henkilöä pysyvästi kokeilujakson jälkeen, mutta antaa hänelle loistavan mahdollisuuden näyttää osaamistaan ja osoittaa myös itselleen, kuinka selviytyä työelämän haasteista. Työkokeilu ei ole aikaan sidottu, mutta usein jaksot kestävät kolmesta kuuteen kuukauteen. Työpäivän pituus voi hyvin olla aluksi, vaikka neljä tuntia.

Eduskunta ehti tämän vuoden helmikuussa hyväksyä lakimuutoksen, jossa määritetään työnantajille mahdollisuus saada 70 prosentin palkkatuki alentuneesti työkykyisen työttömän palkkaamiseen. Tämän muutoksen uskotaan parantavan täsmätyökykyisten työllistymismahdollisuuksia merkittävästi. Yrityksillä on jo ennen lakimuutosta ollut myös mahdollisuus hakea TE-toimistosta kertakorvauksena työolosuhteiden järjestelytukea, jolla voidaan hankkia työvälineitä ja tehdä työpaikalla sellaisia välttämättömiä muutoksia, joita työntekijän vamma tai sairaus edellyttää.

Täsmätyökykyisten työllistämisellä on tärkeitä vaikutuksia niin yrityksille, yhteiskunnalle kuin erityisesti henkilöille itselleen. Yrityksille rekrytointi, lisätyövoiman saannin lisäksi, vahvistaa yrityksen työnantajamielikuvaa vastuullisena työnantajana. Valtiolle täsmätyökykyisten työllistäminen näkyy työttömyyden ja kustannusten laskuna. Täsmätyökykyisille työllistyminen on tavoite, johon vaativalla opiskelulla on pyritty. Työelämään siirtyminen avaa portin normaaliin arkeen ja antaa monelle mahdollisuuden myös itsenäiseen elämään.

Yrityksillä ja julkishallinnolla on erinomainen tilaisuus osallistua 25.5.2023 järjestettävään Euroopan laajuiseen Job Shadow Day -päivään. Päivän aikana täsmätyökykyisillä osaajilla on mahdollisuus tutustua alueemme yrityksiin ja seurata työelämän arkea livenä. Toivottavasti mahdollisimman moni hämäläinen yritys tarttuu tähän AMEO oppilaitosten järjestämään tärkeään tilaisuuteen.

Kirjoittaja on Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.