Varautumista Hämeessä

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen ​​​​​​​(Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy)

Venäjän sotatoimet Ukrainassa, Lähi-idän kriisi, pandemiat ja ilmastonmuutos ovat herättäneet meidät miettimään, kuinka varmistamme oman yhteiskuntamme toimivuuden. Maailman ollessa murroksessa, ovat energian saatavuus ja tietoliikenne- ja logistiikkayhteydet niitä kriittisiä kohteita, joiden toimivuus on turvattava kaikissa tilanteissa.

Suomi on ollut huoltovarmuudessa edelläkävijä. Maamme tuonti ja vienti ovat lähes täysin meriliikenteen varassa ja häiriöt Itämerellä heijastuisivat välittömästi elinkeinoelämään ja koko yhteiskuntaan. Tätä uhkakuvaa varten perustettiin jo vuonna 1924 sotatalouskomitea, nykyisen Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) edeltäjä. Myös yrityselämällä on tärkeä rooli huoltovarmuuden ylläpitämisessä ja HVK onkin organisoinut kriittisten toimialojen kanssa verkostoja, joiden avulla pyritään ylläpitämään yhteiskunnan toimintoja vakavissa kriisitilanteissa.

Varautuminen edellä mainittuihin uhkiin edellyttää jokaisessa yrityksessä toimenpiteitä, joilla turvata oma liiketoimintansa. Energian saatavuuden ja energiatehokkuuden varmistaminen ovat ensimmäisiä tehtäviä, raaka-aineiden ja komponenttien varmuusvarastojen ylläpito tulee seuraavana, ja valitettavasti meidän pitää huomioida myös mahdollisten pandemioiden uudet aallot.

Elämme tietoyhteiskunnassa, jossa tietoliikenneyhteyksien toimivuus on varmistettava. Venäjän hyökkäyssodan myötä olemme joutuneet toteamaan kyberhyökkäysten riskit, sillä Venäjän pyrkiessä kaikin keinoin vaikuttamaan sodan kulkuun, tähän kuuluu myös Ukrainan tukijamaiden toimintojen häirintä. Kyberhyökkäysten kohteena ovat olleet ja ovat jatkossakin sekä infrastruktuurijärjestelmät että niin julkiset toimijat kuin yksityiset yrityksetkin. Tietoturvajärjestelmien tulee olla kunnossa ja elintärkeiden tietojen palautettavissa mahdollisten hyökkäysten jälkeen.

Elämme epävarmuuden aikaa ja tulevaisuus on varsin sumeana edessämme. Ennakoimalla ja varautumalla voimme vähentää riskejä ja turvata yhteiskuntamme toimivuuden. Hämeen kauppakamari haluaa omalta osaltaan vahvistaa alueemme kykyä varautua ja toimia myös poikkeusolosuhteissa perustamalla laaja-alaisen Varautumisvaliokunnan. Uusi valiokunta toteuttaa Hämeen kauppakamarin jäsenille ajankohtaisia huoltovarmuuteen liittyviä katsauksia, laajentaa alueellista yhteistyötä puolustus- ja huoltovarmuusalan yritysten välillä sekä toimii aktiivisena yhteistyöverkostona Huoltovarmuuskeskuksen ja Puolustusvoimien kanssa (Panssariprikaati). Uusi Varautumisvaliokunta aloittaa toimintansa toukokuussa. Uskomme, että Hämeen kauppakamarin Varautumisvaliokunnan toimintamalli on hyödynnettävissä myös muissa kauppakamareissa.


Kirjoittaja on Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja.