SUPPORT YOUR LOCAL!

Toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen

Suomen rauhanajan suurin kriisi on päällä eikä sen laajuutta voi vielä edes arvioida. Monille toimialoille, kuten matkailulle, ravitsemus- ja tapahtuma-alalle kyseessä on täydellinen sokkipysähdys. Muilla toimialoilla vaikutukset alkavat näkyä viiveellä. Tilannetta pahentaa entisestään jo edellisen vuoden lopulla alkanut kasvun hiipuminen.

Valtioneuvosto on ryhtynyt ennennäkemättömiin vastatoimiin viruksen leviämisen hillitsemiseksi ja yritysten toimintaedellytysten turvaamiseksi. Valitettavasti monelle pienyrittäjälle pelkät maksujen siirrot eivät auta. Jos tulot loppuvat, mutta kustannukset juoksevat, on edessä ensin kassakriisi ja nopeasti myös konkurssi. Toiminimellä liiketoimintaa harjoittavat ajautuvat myös henkilökohtaiseen konkurssiin.

Mikäli normaaliolosuhteissa kannattavasti toimivia yrityksiä ajautuu runsaasti konkurssiin, on edessämme työttömyyslukujen raju kasvu. Nyt jo on selvää, että lomautettavien työntekijöiden määrä nousee useisiin satoihin tuhansiin. Toivottavaa on, että lomautusten kestot jäävät lyhyiksi. Kaikki riippuu pandemian etenemisestä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Tuoreimmat uutiset kertovat onneksi taudin heikentymisestä Kiinassa.

Miten ahdinkoon joutuneita yrittäjiä ja yrityksiä voisi välittömästi auttaa? Hallitusohjelman positiivinen visio perustui vahvasti kotimaisen kulutuksen kasvuun. Nyt suomalaiset ovat käytännössä lopettaneet kulutuksen. Epävarmuus omasta tulevaisuudesta vaikuttaa ilman muuta ostokäyttäytymiseen, mutta täytyykö sen olla niin totaalista? Nyt jos koskaan voimme suosia lähikauppoja ja -palveluja. Support your local – tukemalla paikallisia yrittäjiä annamme heille pienelläkin panoksella vähintään henkistä tukea.

Support your local – tukemalla paikallisia yrittäjiä annamme heille pienelläkin panoksella vähintään henkistä tukea.

Kaupunkien ja kuntien hankintaohjeiden väljentämisellä voitaisiin helpottaa oman alueen yritysten toimintaedellytyksiä. Hankintoja hajauttamalla useammat pienemmätkin yritykset voisivat päästä tuotteiden tai palveluiden toimittajiksi. Voimassa olevien sopimusten kohtuullistamisella, kuten esimerkiksi maksuehtojen muutoksella, voitaisiin helpottaa yritysten ahdinkoa. Näin toimimalla voisivat myös isommat yritykset pyrkiä tukemaan pienempien, kassakriisissä olevien alihankkijoidensa ja tavarantoimittajiensa selviytymistä.

Määräaikaiset lomautukset mahdollistavat yrityksille nopean palkkakulujen vähenemisen. Työmarkkinajärjestöjen yhteinen päätös yt-neuvottelujen määräajan lyhentämisestä viiteen vuorokauteen oli historiallinen ja kuvastaa työnantajien ja työntekijäjärjestöjen yhteistä tilannekuvaa siitä, mihin yhteiskuntamme ajautuu, jos toimintakykyisiä yrityksiä kaatuu. Merkittävä kuluerä on myös toimitilojen vuokra. Olisi toivottavaa, että vuokranantajat, omien taloudellisten resurssiensa rajoissa, alentaisivat tai myöntäisivät jopa vapautusta vuokranmaksusta yrityksille, joiden toiminta on pysähtynyt tai volyymit laskeneet dramaattisesti. Myös vuokranantajille on tärkeää pitää normaalioloissa maksukykyiset vuokralaiset elossa.

Koko maailmaa ravistelevalla kriisillä on joitakin positiivisiakin vaikutuksia. Kokoukset ja työmatkat on korvattu Teams- tai Skype-kokouksilla, eikä kriisin jälkeen paluuta aikaisempiin käytäntöihin tule tapahtumaan. Verkkokokoukset ovat tehokkaita ja toimivia ja näin hiilijalanjälki pienenee. Jo nyt yhteisöllisyys ja toisten auttaminen ovat lisääntyneet ja turha politikointi vähentynyt. Pandemia on vakuuttanut kaikkien hallituspuolueiden edustajat myöntämään, että yhteiskunta ei missään olosuhteessa toimi ilman vahvaa yritystoimintaa. Kilpailukykyisillä ja kannattavilla yrityksillä tulemme nyt ja tulevaisuudessa varmistamaan hyvinvointivaltion olemassaolon. Monet yritykset tarvitsevat tämän kriisin selättämiseksi nyt suoraa rahallista tukea.

Huolehditaan toisistamme!

Jussi Eerikäinen, DI, HHJ-PJ
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja

Kuva: ​​​​​​​ Tarmo Valmela/ Photodance Valmels