Paluu paikallispolitiikkaan

ToimitusjohtajaJussi Eerikäinen

Kuntavaalit on käyty ja uusiin valtuustoihin on tulossa merkittäviä muutoksia. Perussuomalaiset lisäsivät valtuustopaikkojaan tuntuvasti lähes jokaisessa alueemme kunnassa, ja myös paikalliset, puolueisiin sitoutumattomat ryhmät menestyivät alueellamme hyvin. Sen sijaan kaikki hallituspuolueet, Ruotsalaista kansanpuoluetta lukuun ottamatta, menettivät kannatustaan. Useat konkaripoliitikot luopuivat ehdokkuudestaan ja moni edellisen kauden valtuutettu jäi valitsematta. Myös henkilökohtaisissa äänimäärissä tapahtui edellisiin vaaleihin nähden suuriakin muutoksia. Nyt meillä on uusia äänikuninkaallisia, jotka mahdollisesti siirtyvät valtuustokauden tärkeimpiin posteihin, joita he ovat vanhan tavan mukaan voineet itselleen valita.

Kunnanhallitusten muodostaminen ja luottamustehtävien jako on parhaillaan käynnissä. Monissa kunnissa tavoitteena on saada alustavat paikkajaot valmiiksi ennen kesälomia, sillä uudet valtuustot aloittavat toimikautensa jo elokuun alussa. Elokuun aikana nimitetään myös kaupunkien ja kuntien omistamiin yhtiöihin uudet hallitukset. Valintojen vaikutukset ovat pitkäkestoisia. Vaikka osakeyhtiölain mukaan yhtiökokoukset valitsevat hallituksen joka vuosi, ovat hallituskaudet perinteisesti koko valtuustokauden mittaisia. Valinnoilla on siis merkitystä.

"Kunnanhallituksiin, lautakuntiin ja konserniyhtiöihin olisi saatava parhaiten tehtäviin soveltuvia osaajia."

Olisi erittäin toivottavaa, ettei luottamustehtävävalinnoissa painotettaisi pelkästään yksittäisten valtuutettujen äänimääriä. Kunnanhallituksiin, lautakuntiin ja konserniyhtiöihin olisi saatava parhaiten tehtäviin soveltuvia osaajia. Substanssiosaamisen lisäksi tarvitaan hyviä neuvottelutaitoja, tulevaisuusajattelua sekä aitoa kiinnostusta tehtävään. Kuntalaki määrittää sukupuolikiintiöt, mutta olisi erittäin suotavaa huomioida valinnoissa myös eri ikäryhmien tasapuolinen edustus. Nuoria vaikuttajia tarvitaan kunnallisiin luottamustehtäviin huomattavasti nykyistä enemmän.

Tästä valtuustokaudesta on tulossa poikkeuksellisen haastava. Kuntien ja kaupunkien taloudet sakkaavat ja koronaelvytysten luoma harha katoaa nopeasti. Valtuutettujen on pureuduttava entistä enemmän kuntatalouteen. Toimintoja on tehostettava ja hallintohimmeleitä on pakko purkaa. Veronkorotusten varaan ei kuntatalouksia voida enää rakentaa. Verotulojen kasvu on saatava aikaan houkuttelemalla osaavaa työvoimaa ja menestyviä yrityksiä kuntaan sekä panostamalla työttömyyden vähentämiseen. Valtuustojen on ymmärrettävä entistä paremmin alueellisen vetovoiman merkitys kunnan elinvoimaisuuden ylläpitämisessä.

Nyt on aika keskittyä nimenomaan kunnallispolitiikkaan. Oman kunnan asioista ei päätetä Helsingin puoluetoimistoissa tai eduskuntatalon käytävillä. Jokaisella valtuutetulla tulee olla oikeus omiin mielipiteisiinsä ja tavoitteisiinsa. Yhteistyötä yli puoluerajojen on kyettävä tekemään paremmin. Kunnanvaltuustoissa ei pidä olla jatkossa hallitus- tai oppositiopuolueita vaan kuntapuolueita, sillä tuloksia saavutetaan paikallisella yhteistyöllä.

Lämpimät onnitteluni kaikille nyt valituille valtuutetuille.

Hyvää kesää!