Joulutodistusten aika

ToimitusjohtajaJussi Eerikäinen

Kuntapäättäjien neljän vuoden valtuustokausi on lopuillaan. Heidän aloittaessaan tehtäviään, odotettiin Suomen itsenäisyysajan suurinta kuntareformia, SOTE-maakuntien perustamista. Tarkoitus oli siirtää kaikki sosiaali- ja terveyssektorin, TE-toimistojen, pelastuslaitosten ja ELY:n tehtävät uusille maakunnille. Ei tullut SOTEa eikä maakuntavaaleja. Tuli korona.

Kuntataloudet olivat heikentymässä hälyttävästi, ja useiden kuntien ja kaupunkien ennusteet enteilivät jo kesällä miljoonien eurojen alijäämiä. Tarvittavia kuntatalouden sopeuttamistoimenpiteitä ei ollut tehty tai edes aloitettu. Voidaankin todeta, että kuluvan ja ensi vuoden kuntatalouksia tulivat yllättäen pelastamaan koko maailmaa kurittavan koronan myötävaikutuksella vauhdilla toteutetut miljardien eurojen elvytyspaketit.

Valitettavasti tämän kunnille suunnatun elintärkeän talousruiskeen vaikutukset jäävät lyhytaikaisiksi. Vuonna 2021 aloittavat valtuustot joutuvat jo heti kauden alussa ratkomaan entistä tukalampia ongelmia. Työttömyys on kasvussa, syntyvyys laskussa ja väestö ikääntyy vauhdilla, jolloin huoltosuhde heikkenee ja verotulot pienenevät. Nyt tarvitaan valtuustoihin vastuunkantajia, jotka uskaltavat kertoa totuuden oman kuntansa tulevaisuudesta ja olemaan valmiita myös ikävien, mutta välttämättömien päätösten tekemiseen. Nyt nähdyissä ensi vuoden ”vaalibudjettien” laatimisissa tätä vastuunkantoa oli vaikea havaita.

Suomalainen poliittinen ilmasto on muuttunut viimeisen neljän vuoden aikana merkittävästi. Vastakkainasettelu on lisääntynyt ja kuntien päätöksentekoa ohjataan aikaisempaa enemmän Arkadianmäeltä ja valtioneuvostosta. Epäasiallinen kielenkäyttö, negatiivinen somevaikuttaminen ja poukkoileva päätöksenteko ovat kuntapolitiikassa yleistyneet hälyttävästi.

Valmistautuessaan seuraaviin kuntavaaleihin olisikin nykyisten luottamushenkilöiden hyvä pysähtyä hetkeksi arvioimaan omaa ”joulutodistustaan” kuluneiden neljän vuoden ajalta, sekä samalla miettiä, kuinka eri osa-alueiden numeroitaan voisi ensi valtuustokaudella parantaa. Minkä numeron antaisitte itsellenne käytöksestä tai huolellisuudesta? Onko taloustiedon arvosana kiitettävä? Kuinka hyvin toteutin vaalilupauksiani? Terveystiedon osaamisesta voisi olla hyötyä mahdollisessa SOTE-aluevaltuustossa. Liikunnan, kuvaamataidon ja musiikin hyvät numerot vahvistaisivat kannatusta ns. pehmeiden arvojen kannattajien piireissä. Yli kahdeksikon keskiarvolla ovat uudelleenvalinnankin mahdollisuudet hyvät.

Valtuutetun työ ei ole helppoa. Kiitosta saa harvoin, kritiikkiä lähes joka päivä. Oma ajankäyttö ei ole missään suhteessa siihen taloudelliseen korvaukseen, jota luottamustehtävistä maksetaan. On hienoa, että tästä huolimatta teitä tehtäviin halukkaita löytyy ja tulossa on runsaasti myös uusia ehdokkaita.

Edessä on haastava valtuustokausi. Toivottavasti uusien, ensi vuonna aloittavien valtuustojen valtuutetut toimivat kuten yritysten hallitusjäsenet, jotka edustavat yrityksen, tässä tapauksessa kunnan, etua. Tällaisia osaajia kunnat ja kaupungit valtuustoihinsa tarvitsevat.

Toivotan kaikille hyviä joulutodistuksia ja hyvää joulumieltä!