Aika vaihtaa vapaalle

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen ​​​​​​​(Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy)

Lähes yhdeksän vuoden rupeama Hämeen kauppakamarin toimitusjohtajana on päättymässä. On ollut etuoikeus saada työskennellä teidän kauppakamarilaisten kanssa ajamassa alueemme etua hyvinkin vaihtelevissa olosuhteissa. Tähän kauteen on mahtunut nousu- ja laskukausia, pandemiaa ja sotia, jotka ovat vaikuttaneet toimintaamme hyvinkin merkittävästi. Kaikesta huolimatta, juuri nyt näkymät ovat jälleen muuttumassa positiivisempaan suuntaan. Taantuma on hellittämässä ja pörssikurssit ovat nousussa.

Kauppakamaritoiminta on mielekästä ja antoisaa. Olemme puhdas kilpailukykyjärjestö, ja tärkein tehtävämme on edistää alueemme yritysten ja kuntien kilpailukykyä ja vetovoiman kasvattamista. Kauppakamareilla ei ole kilpailijoita – ainoastaan yhteistyökumppaneita. On ollut hienoa toimia yritysten, elinkeinoyhtiöiden, yrittäjäjärjestöjen ja viranomaisten kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Voin ylpeänä todeta, että Hämeen kauppakamarista on kehittynyt Kanta- ja Päijät-Hämeen elinkeinoelämän merkittävin vaikuttajafoorumi. Meillä on nyt jäseninä 1200 yritystä ja yhteisöä, joiden henkilöstömäärät ja liikevaihdot edustavat yli puolta koko kauppakamarialueestamme.

Jäsenistömme ääntä kuunnellaan. Kauppakamarimme on ollut aktiivinen alueemme korkeakoulujen ja yliopiston toimintojen kehittämisessä, vaikuttanut uusien liikenneinvestointien rahoittamiseen, ja edistänyt kestävän kehityksen eteenpäin vientiä Hämeessä. Koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan myötä, Hämeen kauppakamarista on muodostunut myös tärkeä alueellinen toimija ajan tasalla olevan kriittisen tiedon hallinnassa. Kuluvana keväänä perustettu Varautumistoimikunta on hieno esimerkki tästä vastuullisesta toiminnasta.

Minulle henkilökohtaisesti on ollut tärkeää edistää oppilaitosyhteistyötä ja osaamisperusteista maahanmuuttoa. Isoja saavutuksiamme ovat olleet mm. Oppilaitosyhteistyö -käsikirjan laatiminen yrityksille ja Kansainvälisten osaajapäivien toteuttamiset. Alueemme kilpailukyvyn turvaamiseksi on kaikki keinot, joilla voimme tukea työvoiman saantia, otettava käyttöön. Kamppailu hupenevista työvoimaresursseista kiihtyy voimakkaasti ja yritysten ja kuntien on huolehdittava pitovoimastaan. On hienoa havaita, miten alueemme kunnat ja kaupungit ovat onnistuneet laajasti parantamaan asemiaan tässä kilpailussa.

On haikeaa, mutta myös samalla innostavaa, siirtyä aktiiviseen eläkeläismoodiin. Muutos tulee kuitenkin olemaan hallittua, ja pyrinkin edelleen hyödyntämään vuosien saatossa hankkimaani osaamista ja verkostoja yritysten kehittämisessä. Myös hallitustyöskentely tulee ainakin lähivuosina olemaan tärkeässä roolissa sopeutuessani eläkeläiselämääni.

Tässä vaiheessa haluan kiittää teitä arvoisat jäsenemme ja omaa, innostavaa henkilökuntaamme ja hallitustamme. Olen aivan jokaisena päivänä tuntenut työn iloa kuuluessani ryhmään, jossa olen saanut työskennellä. Samalla toivotan seuraajalleni Anne Vanhalalle parhainta onnea vaativaan, mutta äärimmäisen antoisaan tehtävään. Anne astuu nyt omiin uusiin saappaisiinsa, jotka vievät Hämeen kauppakamarin uudelle kaudelle.

Kiitos!

Kirjoittaja on Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja.