Veroilmoitusten sudenkuoppia

KPMG Oy Ab:n tuloverotuksen asiantuntija Miia Manner

Taas lähenee se aika vuodesta, kun veroilmoituksen laatiminen on valtaosalle yrityksistä ajankohtaista. Vaikka veroilmoitus voikin tuntua välttämättömältä pahalta, joka hoidetaan tilinpäätöskiireiden jälkeen, sen laatimiseen kannattaa kuitenkin suhtautua asiaan kuuluvalla pieteetillä. Kaavamaisiin veronkorotuksiin siirtymisen jälkeen teknisetkin virheet veroilmoituksella voivat koitua kalliiksi eikä huolellinenkaan verosuunnittelu paina vaakakupissa, mikäli suunniteltuja asioita ei osata ilmoittaa veroilmoituksella oikealla tavoin.

Virheellisesti laaditun veroilmoituksen seurauksia

Mikäli veronsaajan vahingoksi koituva täyttövirhe havaitaan, seuraa tästä käytännössä aina veronkorotus, joka on tietty prosenttiosuus lisätyn tulon määrästä. Pääsääntöisesti veronkorotus on 2 prosenttia lisätyn tulon eli käytännössä virheen euromäärästä eikä Verohallinnolle ole merkitystä, onko virhe johtunut inhimillisestä erehdyksestä, tulkintaerimielisyydestä, huolimattomuudesta vai tahallisuudesta. Näitä veronkorotuksia ei myöskään yleensä saa enää poistettua, vaikka veroilmoitusta korjattaisiinkin Verohallinnon havaittua virheen.

Veroilmoituksen laatimisen haasteita

Veroilmoituksen laatijalla on oltava riittävä määrä substanssiosaamista verotuksesta, jotta tulojen ja menojen verokohtelu menee oikein. Tämän lisäksi oikeat tiedot on osattava ilmoittaa veroilmoituksella oikeissa kohdissa ja usein myös oikeilla liitelomakkeilla. Liitelomakkeitakin löytyy monta kymmentä erilaista ja tänä vuonna määrä on kasvanut mm. tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkkojen ja ostopalvelumenojen perusteella tehtävän yleisen lisävähennyksen lomakkeella 67Y. T&K-vähennykset ovat myös Verohallinnon oman ilmoituksen mukaisesti tänä kesänä painopistealueena, ja näistä on odotettavissa selvityspyyntöjä.

Vaikka liitelomakkeiden täyttäminen olisi tehty täysin oikein, mutta lukua ei ole muistettu viedä pääverolomakkeelle, katsotaan tämä virheeksi ja sen hintalappu verovelvolliselle on lähtökohtaisesti 2 prosentin veronkorotus. Yleinen virhe on laskea korkovähennysrajoituksen vaikutus täysin oikein liitelomakkeelle 81, mutta unohtaa merkitä vähennyskelvottomia nettokorkomenoja 6B:lle. Korkovähennysrajoitus aiheuttanee nyt entistä enemmän ja entistä useammalle haasteita korkojen nousun takia ja monet yhtiöt joutuvat soveltamaan rajoituksia nyt ensimmäistä kertaa.

Viimeisen vuoden aikana olemme havainneet enenevissä määrin selvityspyyntöjä myös yritysjärjestelyjen kuten osakevaihtojen, sulautumisten, jakautumisten ja liiketoimintasiirtojen osalta. Yritysjärjestelyt edellyttävät monesti tehdyn järjestelyn ilmoittamista veroilmoituksella, veroneutraalien vaikutusten eliminointia sekä tarvittavien tietojen toimittamista vapaamuotoisella liitteellä. Lisäksi poistojen tekeminen ns. oikeassa yhtiössä edellyttää tarkkuuttaa niin järjestelyn suunnittelussa kuin myös veroilmoituksilla.

Veroilmoitusta laatiessa kannattaa muistaa, ettei veroilmoituksen kanssa ole välttämätöntä tuskailla yksin. Veroasiantuntijan puoleen voi ja kannattaakin kääntyä epäselvien asioiden osalta. Tulkinnalliset asiat ovat helpompi ja usein huomattavasti edullisempaa selvittää ennakkoon.


Kirjoittaja Miia Manner on KPMG Oy Ab:n tuloverotuksen asiantuntija Lahdessa.


Laki- ja veroneuvonta

Hämeen kauppakamarin jäsenillä on käytettävissä maksuton perusneuvonta laki- ja veroasioissa. Kysymyksiä asiantuntijalle voi jättää Hämeen kauppakamarin kotisivujen kautta >>>