Hiilirajamekanismi (CBAM) voimaan lokakuussa 2023 – maahantuoja, oletko valmis?

Arvonlisäverotuksen asiantuntija Tanja Lappalainen, KPMG Oy Ab

Kirjainyhdistelmä CBAM tai sana hiilirajamekanismi ei suurimmalle osalle sano mitään. Kyseessä on EU:ssa asteittain vuosina 2023–2032 käyttöön otettava hiilidioksidipäästöjen vähentämismekanismi CBAM eli Carbon Border Adjustment Mechanism, jolla säännellään tiettyihin tavaroihin sisältyviä kasvihuonekaasupäästöjä tuotaessa niitä Euroopan unionin tullialueelle. CBAM on osa Euroopan vihreän kehityksen 55-valmiuspakettia, jonka avulla tavoitellaan Euroopan hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä.

Hiilirajamekanismin tarkoitus on estää hiilivuotoa, jota EU:n päästövähennystavoitteet saattaisivat aiheuttaa EU-alueen ulkopuolella. Tarkoituksena on säätää ns. hiilitulli EU-alueelle tuottaville tuotteille, joiden valmistus on aiheuttanut hiilipäästöjä EU-alueen ulkopuolella.

Hiilirajamekanismin pyrkimyksenä on siten varmistaa, että Euroopan päästövähennykset myötävaikuttavat maailmanlaajuiseen päästöjen vähenemiseen sen sijaan, että EU-alueella toimivat yritykset siirtäisivät hiili-intensiivistä tuotantoa Euroopan ulkopuolelle rajoitusten kiristyessä EU-alueella. Hiilirajamekanismin toivotaan kannustavan EU:n ulkopuolista teollisuutta ja kansainvälisiä kumppaneita ryhtymään saman suuntaisiin toimiin.

Säännösten tämänhetkisten valmistelutietojen mukaan hiilirajamekanismi tulisi alkuvaiheessa kattamaan kaikista hiilivaltaisimpien alojen tuotteita: rauta ja teräs, sementti, lannoitteet, alumiini, sähkö ja vety, sekä joitakin lähtöaineita ja rajoitetun määrän jatkojalostustuotteita. Edellä mainittuihin kategorioihin ja soveltamisalaan kuuluvat tavarat yksilöidään CBAM-asetuksessa yksityiskohtaisesti CN-tullitariffikoodeja hyödyntäen. Käytännössä tämä tarkoitta sitä, että edellä mainittuihin tuoteryhmiin kuuluvia tuotteita maahantuovan yrityksen on tarkoin perehdyttävä tavarakatteeseen tullitariffinimiketasolla sen varmistamiseksi, onko sillä CBAM-järjestelmän soveltamisalaan kuuluvaa maahantuontia. Koska asetuksen sääntely on edelleen meneillään, on myös mahdollista, että järjestelmän soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin voi tulla muutoksia.

CBAM-säännösten oli tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta. Asetuksen voimaanpanoa kuitenkin lykättiin ja uuden aikataulun mukaan säännökset tulevat voimaan 1.10.2023.

Hiilirajamekanismi säännökset tulevat voimaan kaksivaiheisen siirtymäkauden myötä. Vuosina 2023–2026 maahantuojat ainoastaan raportoivat maahantuomiinsa tuotteisiin sisältyvät hiilipäästöt EU:n CBAM-viranomaiselle neljännesvuosittain. Varsinaiset hiilirajamekanismin maksut otetaan käyttöön vuonna 2027, jolloin hiilitullien alaisten tuotteiden maahantuojat rekisteröityvät kansalliseen CBAM-rekisteriin ja ne voivat ostaa CBAM-todistuksia. Todistusten hinta määräytyy EU:n päästöoikeuksien viikoittaisen keskimääräisen huutokauppahinnan (€/tonni hiilidioksidia) mukaan.

Maahantuojien on tunnettava maahantuomiensa tavaroiden luokittelu ja tunnistettava, kuuluuko joukkoon hiilirajamekanismin soveltamisalaan kuuluvia tuotteita. Raportointivelvoitteen synty on huomioitava vuonna 2023, joten CBAM aiheuttaa yrityksille hallinnollista lisätyötä jo tänä vuonna. Lisäksi on suositeltavaa, että yritykset alkavat jo nyt suunnittelemaan hiilitullien vaikutusta omaan liiketoimintaan, hinnoitteluun ja mahdollisiin tuotanto- tai raaka-ainehankintojen muutoksiin.


Arvonlisäverotuksen asiantuntija

Kirjoittaja Tanja Lappalainen on KPMG Oy Ab:n arvonlisäverotuksen asiantuntija Lahdessa. Tanjan työnkuvaan kuuluu mm. yritysten, säätiöiden ja julkishallinnon yksiköiden arvonlisäveroneuvonta sekä avustaminen veroriita-asioissa. Lisäksi Tanja on perehtynyt kiinteistöjen, rakennusalan ja rakennejärjestelyiden arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiin.

Hämeen kauppakamarin jäsenillä on käytettävissä maksuton perusneuvonta laki- ja veroasioissa. Kysymyksiä veroasiantuntijalle voi jättää Hämeen kauppakamarin kotisivujen kautta >>>