HHJ-kokonaisuudesta eväitä hallitustyöskentelyyn

Hallitustyön osaajille on viime vuosina ollut kysyntää, sillä hallitus osataan yhä useammin ymmärtää voimavarana kaikenkokoisissa yrityksissä. Samalla hallitustyöskentelijöiden tiedon tarve on kasvanut. Hallituksen jäsenen on tunnettava oikeat toimintatavat ja tiedettävä vastuunsa. Yrityksen edustajien puolestaan tulee olla selvillä hallituksen roolista ja tehtävästä. Hyvä hallintotapa on jatkuva prosessi: niin yritysten omat käytännöt kuin säätelymekanismit kehittyvät.

Hallitustyöskentelyn kautta yritykseen on mahdollista saada mukaan eri alojen kokeneita asiantuntijoita ja liiketoimintaosaajia. Ulkopuolisilla resursseilla vahvistettu hallitus tukee yrityksen toimivaa johtoa ja yrittäjää, luo mahdollisuuksia ja uutta liiketoimintapotentiaalia sekä vahvistaa verkostoja ja tuo uusia näkemyksiä yrityksen suunnasta. Asioiden kyseenalaistaminen on tärkeää. Yritystä kehitetään kuitenkin aina omistajan tahtotilan mukaan.

Hyväksytty hallituksen jäsen

Hallitustyöskentelyn tueksi on kehitetty Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -koulutuskokonaisuus, jonka takana ovat Tampereen kauppakamari ja Hallituspartnerit. HHJ-kokonaisuuden keskeiset osat ovat HHJ-kurssi ja HHJ-tutkinto. Ensimmäinen HHJ-kurssi järjestettiin vuonna 2005. Tähän mennessä kurssin on käynyt noin 10 000 eri alojen asiantuntijaa. Kurssin järjestää yleensä oman alueen kauppakamari. HHJ-kurssin käyneistä yli 40 prosenttia on suorittanut HHJ-tutkinnon. Tutkinnon suorittaneita voi etsiä HHJ:n verkkosivuilta sekä nimen että kauppakamarin mukaan.

Lahden ammattikorkeakoulun lehtori Sari Suominen kävi Hämeen kauppakamarin järjestämän HHJ-kurssin.

HHJ-kurssi

HHJ-kurssi sisältää neljä puolen päivän jaksoa ja ryhmätyön, joka tehdään yhden ryhmänjäsenen taustaorganisaatiossa. Kurssin lähipäivissä käsitellään neljää aihealuetta: 1) hyvää hallintotapaa, 2) hallituksen ja hallitustyön organisointia, 3) strategiatyötä sekä 4) yrityksen talouden seurantaa ja ohjausta. Kurssin keskeistä antia ovat osallistujien keskinäiset keskustelut ja verkottuminen. Ryhmätyö konkretisoi asioita ja tuo lisäarvoa opiskeluun.

HHJ-tutkinto

Valtakunnalliseen HHJ-tutkintoon voi ilmoittautua, kun on suorittanut HHJ-kurssin. Aluksi tehdään ennakkotehtävät. HHJ-kurssilla käsitellyistä neljästä aihealueesta saa valita kaksi ja niiden ennakkotehtäviin vastataan. Kun suorittaa ennakkotehtävät hyväksytysti, saa kutsun tutkintopäivään. Tutkintopäivässä ennakkotehtävät puretaan ennen varsinaisen tutkintokokeen alkamista. Koe on monivalintakoe, jossa on yhteensä 60 kysymystä kaikilta neljältä aihealueelta. Tutkintopäivä järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. HHJ-tutkinnon läpäissyt voi käyttää HHJ-nimikettä ja häntä voidaan välittää pk-yritysten hallituksiin, jos hän niin haluaa.

Syksyn 2019 tutkintokokeeseen ilmoittautui yhteensä 375 henkilöä eri puolelta Suomea. Heistä 307 suoritti ennakkotehtävät ja 296 osallistui tutkintopäivään. Tutkinnon läpäisi 277 henkilöä. Mukana oli tasaisesti sekä naisia että miehiä ja osallistujien ikähaarukka oli laaja. HHJ-diplomeja ja -pinssejä odotellessa moni alkaa suunnitella HHJ-puheenjohtajakurssin käymistä. Verkottumista voi jatkaa myös HHJ-alumnitoiminnassa.

Lähde: LAMKbusiness

Kuva: HHJ-tutkinto vahvisti tulevan LAB-ammattikorkeakoulun kiihdyttämöpalveluiden verkostoja ja osaamista. Kuvassa vas. Ismo Jakonen, Sari Suominen, Anniina Harjapää ja Martti Mäkimattila.

Kirjoittaja

Sari Suominen toimii lehtorina Lahden ammattikorkeakoulun liiketalouden ja matkailun alalla.
Hän suoritti HHJ-tutkinnon syksyllä 2019 osana LAMK StartUp Accelerator (LSA) -hanketta ja
LAMKin kiihdyttämöpalvelujen kehittämistä.