Hämeen kauppakamarin USA:n kirjeenvaihtaja:
​​​​​​​Taloutta ja oppimista USA:ssa

Kuva Albert Einsteinin muistomerkistä Washington D.C:ssä. Einstein oli teoreettinen fyysikko, joka loi suhteellisuusteorian. Hän vaikutti myös merkittävästi kvanttimekaniikan ja kosmologian kehitykseen, ja häntä pidetään yleisesti 1900-luvun tärkeimpänä fyysikkona.

USA:n kolmannen vuosineljänneksen BKT:n kasvu oli vuositasolla Bureau of Economic Analysis BEA:n mukaan muhkeat 4,9 prosenttia, kun edellinen neljännes oli vielä tasolla 2,1 prosenttia. Kasvu johtui vahvasta kulutuskysynnästä (syyskuussa 0,7 prosenttia) ja ostoista varastoon ilmeisesti loppuvuoden sesonki mielessä. Samaan aikaan kuluttajien käytettävissä olevat tulot nousivat 0,3 prosenttia. Tuonti ulkomailta oli kasvussa, mikä osaltaan alensi bruttokansantuotetta.

Tavaravienti ja -tuonti oli syyskuussa vuositasolla 86,3 miljardia dollaria alijäämäistä, kun palvelutase oli taasen 24,5 miljardia dollaria ylijäämäistä. Bureau of Labor Statistics BLS raportoi, että uusia työpaikkoja syntyi lokakuussa 150 000, työttömyys oli lokakuun lopussa 3,9 prosenttia ja inflaatio syyskuun lopulla 3,7 prosentin tasolla. Asuntolainojen korot ovat 7,9–8 prosentin tietämillä, kun keskuspankkikorko on 5,5 prosenttia. Tässä tilanteessa keskuspankki FED ei nostanut enää korkoja, muttei ei poissulkenut lisänostojen mahdollisuutta jatkossa.

Mielenkiintoista on seurata bensan hintaa pumpulla ja Big Mac -aterian hintaa. Bensa maksoi 12.11.2023 Esson (Exxon) asemalla Texasissa 2,63 dollaria per gallona ja Big Mac Combo -ateria 8,54 dollaria. Bensan hinta on tullut alaspäin viimeiset kolme viikkoa, mutta Big Mac ei. Burgeri+ranskis+juoma -paketin hintaa on suunniteltu tuplattavan, joten se onkin sitten kova juttu toteutuessaan. On nimittäin niin, että 20 dollaria riittää jo korkeampitasoiseen Välimeren ravintolaruokaan. Ruoan hinta tosin muutoinkin on pysynyt nousukäyrällä. Kannattaa katsoa, paljonko ruoka maksoi esimerkiksi vuonna 2020 ja paljonko nyt, niin todellinen nousu ilmestyy kovana lukuna silmien eteen, sillä inflaatio kertoo muutoksen vain edelliseen vuoteen verrattuna.

Osaamista tarvitaan

Nyt onkin mielenkiintoiset oppimisen ajat edessä taloudessa, ja mitä ilmeisemmin kaikilla sektoreilla, sillä toimintaympäristön muutos sen kuin jatkuu ja kiihtyy, mutta myös ns. vanha palaa mukaan kuvioihin ja tämä kaikki globaalisti. USA:n toimintaympäristön muutoksiin mahdollisesti vaikuttavista keskeisistä tekijöistä mainittakoon dollarin rooli reservivaluuttana, korot ja inflaatio, energiavarmuus, työvoiman koulutus ja osaaminen sekä saatavuus, infrastruktuuri, tullit ja kauppapolitiikka sekä tekoäly ja teknologinen kehitys.

Mitä sitten osaaminen ja osaamistarve ovat tulevaisuudessa? USA:ssa on huutava pula osaavista teknikoista ja insinööreistä, sillä työsarkaa riittää automatisoinnissa ja robotoinnissa sekä korjattavan että uuden infrarakentamisen puolella. Softanikkareita ja AI-osaajia tarvitaan tietenkin jatkossa lisää, vaikka tekoäly (AI) tulee joitakin tai useitakin nykyammatteja korvaamaan.

Sitten on tietenkin kaikki käden taitoja vaativat osaamisalueet, joiden automatisointi ja robotisointi on joko kallista tai hidasta. Tällaisia voisivat olla muun muassa LVIS-alan työt rakennuskohteissa, tuuli-, aurinko- ja vetytalouden parissa, ja tietenkin lähes joka alalla korjaus-, huolto- ja remontointitehtävissä.

Informaatio- ja kommunikaatioteknologia vähentävät osaltaan työvoiman tarvetta, mutta avaavat mahdollisuuden tuottaa uusia palveluja ja tehdä sitä globaalisti. Jos mietitään vaikkapa hissejä, niin yksi suuri suomalainen tekijä on jo vuosikymmeniä ostanut huoltofirmoja ympäri maailmaa – niille riittää kysyntää myös vaikeina aikoina, ja toisaalta perinteisesti varaosissa on yleensä hyvät katteet. Tämä on varmasti alue, joita fyysisten tavaroiden viejien kannattaa harkita vaihtoehtona perinteiselle myyntioperaatiolle. Osaamista tarvitaan myös metallista kemiaan ja maatalouteen sekä kiertotalouteen.

Kirjoittaja on Hämeen kauppakamarin USA:n kirjeenvaihtaja Vesa Vihavainen
Texas, USA