Kiertotalousosaamisella uudistuvaa liiketoimintaa

Kiertotalous ja digitaalisuus ovat nousseet merkittävään rooliin yhteiskunnallisessa murroksessa, uudet kiertotalouden luomat liiketoimintamahdollisuudet ovat vasta tuloillaan. Kiertotalouden liiketoimintamalleilla pystytään vastaamaan kestävän kehityksen, resurssitehokkuuden ja asiakasodotusten vaatimuksiin ja näin vahvistaa yritysten kilpailukykyä.

Digitalisaatiolla on merkittävä rooli kiertotalouden liiketoimintamallien mahdollistajana. Digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan luoda uusia mahdollisuuksia mm. materiaalien kierrätykseen, tuotteiden käyttöiän pidentämiseen ja käyttöasteen nostamiseen sekä kiertotaloutta tukevien palvelujen kehittämiseen.

Kiertotalousosaamisella uudistuvaa liiketoimintaa -hankkeen tavoitteena on edistää yritysten uudistumista ja kilpailukykyä kiertotalouden liiketoimintamalleja kehittämällä sekä turvata osaavan työvoiman saanti tulevaisuudessa Hämeen pk-yrityksissä.

Hämeessä käynnistyy ESR-rahoitteinen pk-sektorille suuntautuva kehittämiskokonaisuus, jossa keskitytään kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksiin ja etsitään uusia ansaintalogiikoita. Hankkeen päätoteuttaja on Hämeen ammattikorkeakoulu, osatoteuttajia Hämeen TE-toimisto ja LAB-ammattikorkeakoulu.

Osallistuminen yritykselle tarkoittaa mm. webinaareja, tietoiskuja, innovaatiotyöpajoja, opiskelijayhteistyötä, joiden avulla muodostetaan ja jäsennetään tilannekuva kiertotalouden liiketoiminnan mahdollisuuksista yrityksessä. Osallistuminen on yritykselle maksutonta. Mukaan on jo ilmoittautunut toimijoita liiketoiminnan eri kehitysvaiheista.


Ilmoittaudu mukaan >>>


​​​​​​​Lisätiedot (in English as well):

• Anne-Mari Järvenpää, Hämeen ammattikorkeakoulu, anne-mari.jarvenpaa@hamk.fi
• Henri Heikkilä, LAB-ammattikorkeakoulu, henri.heikkila@lab.fi, p. 050 436 2386
• Marja Leppänen, Hämeen TE-toimisto, marja.leppanen@te-toimisto.fi