EU:n kehittämisellä suuri merkitys myös Hämeen alueen yrityksille

Kauppakamarit ovat listanneet yritysten EU-teeseihin kymmenen keskeisintä seikkaa EU:n kehittämiseksi. Talouskasvun ja työpaikkojen luominen vapaakaupan ja avoimen markkinatalouden avulla on palautettava EU:n kärkihankkeeksi, vaativat Kauppakamarit. ”EU:n ja euroalueen yhteistyön kehittäminen ovat erittäin tärkeitä yritysten kannalta, sillä EU-maat ovat merkittävä kauppakumppani ja kohde alueemme yritysten viennille”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ​​​​​​​

Suomen tavaraviennin arvo oli 51,8 miljardia euroa vuonna 2016. Tästä Kanta- ja Päijät-Hämeen osuus oli yhteensä 5,6 %. Suomalaisyritysten tavaraviennistä 59 % menee EU-maihin. Yritykset suhtautuvat ennakkoluulottomasti EU:n ja euroalueen yhteistyön kehittämiseen.

”Osa EU:n päätöksistä on viime vuosien aikana kuitenkin vaikuttanut kielteisesti yritysten kansainväliseen kilpailukykyyn ja vapaakaupan kehittymiseen. Tuoreena esimerkkinä Suomen metsäteollisuuteen vaikuttava hakkuiden rajoittaminen niin sanotulla LULUCF-asetuksella. Talouskriisien jälkeen on aika palauttaa markkinavetoinen talouskasvu EU:n ykkösprioriteetiksi”, Eerikäinen korostaa.

Kauppakamarin EU-teesien mukaan EU:n on syytä olla aktiivinen unionin kehittämisessä painottamalla ennakkoluulottomia ja markkinaliberaaleja ratkaisuja. Toimintakykyinen ja yhtenäinen EU on vahvempi toimija maailmantalouden ja politiikan tulevissa haasteissa kuin jokainen jäsenmaa olisi yksin.

Toimivat sisämarkkinat ja sujuvat kauppasuhteet yrityksille keskeisiä

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuoren mukaan EU:n rooli poliittisena ja taloudellisena toimijana on muuttunut Suomen EU-jäsenyyden aikana. Se on ymmärrettävä ja siihen on reagoitava.

“Suomen on nyt syytä edustaa pragmaattista ja markkinaliberaalia näkemystä unionin uudistamisessa. Integraation syventäminen pelkästään ideologisin perustein ei vastaa yritysten ja kansalaisten odotuksia. Komission tai parlamentin vallan lisäys tai kattavampi EU-viestintä ei ole aina oikea vastaus unionin haasteisiin”, Vuori painottaa.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja Eurochambersin hallituksen jäsenenä vaikuttavan Timo Vuoren mukaan EU:n sisämarkkinat vaativat aitoa tehostamista. Tällä hetkellä ne ovat yhä yhteinen ”illuusio”.

“Jäsenmaat eivät vieläkään noudata yhteisiä sääntöjä. Jos sisämarkkinat toimisivat kuten USA:ssa osavaltioiden välinen kauppa, olisi sen BKT-vaikutus 60 % nykyisen 20 % sijasta. Aktiivisen ja pragmaattisen kauppapolitiikan pitää myös helpottaa yritysten pääsyä uusille markkinoille. Hyvänä esimerkkinä onnistuneesta yhteistoiminnasta on EU:n ja Korean välinen kauppasopimus, joka on kasvattanut Suomen vientiä Koreaan jopa 40 %”, Vuori toteaa.

Tiivistelmä Kauppakamarin linjauksista EU:n tulevaisuudesta

Kauppakamarit ovat koonneet keskeiset seikat, joilla yritykset uskovat Euroopan unionin jatkossa luovan enemmän lisäarvoa kullekin jäsenmaalle, niiden kansalaisille sekä yrityksille. Näkemykset on koottu kymmenen kohdan listaan:

  1. Poliittisessa integraatiossa on edettävä maltilla.
  2. Vapaakauppa ja markkinatalous nostettava EU:n kasvun moottoriksi.
  3. Jokaisella EU-maalla on oltava vastuu omasta taloudestaan ja sosiaaliturvasta.
  4. Fiksulla sääntelyllä ja markkinavetoisilla ratkaisuilla luodaan edelläkävijyyttä.
  5. Järkevä Brexit-ratkaisu on kaikkien etu.
  6. Ei uusille instituutioille ja instrumenteille.
  7. Komission roolia tulee selkeyttää.
  8. Uudet megatrendit eivät kaipaa uusia virastoja tai normeja.
  9. Yhteisvastuu ei ole itsestäänselvyys.
  10. Kyllä paremmalle talouskoordinaatiolle.

Katso Kauppakamarin linjaukset EU:n tulevaisuudesta: 10 keinoa Euroopan unionin uudistamiseksi yritysten silmin


Lisätietoja:

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuori, p. 050 553 5319


Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.


(Kuva Pixhill.com/artjazz)