Teollisuusvaliokunta 2024

Teollisuusvaliokunnan toiminnassa panostetaan kiertotalouden laaja-alaiseen ymmärtämiseen. Ympäristövastuullisuuden lisäämisellä on erinomaisia mahdollisuuksia yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen. Asiakkaat ovat hankintoja tehdessään yhä ympäristötietoisempia ja kestävän kehityksen merkitys kasvaa edelleen nyt ja tulevaisuudessa.

Puheenjohtaja

Wille Viittanen

Toimitusjohtaja

Wiitta Oy


Varapuheenjohtaja

Mikko Koivulehto

Toimitusjohtaja

Kiertokapula Oy

Valiokunnan sihteeri: Jussi Eerikäinen, puh. 040 739 9303