Koronavirukseen liittyviä ohjeita työnantajille

Koronaviruksen leviäminen herättää monenlaisia kysymyksiä ja ohjeistuksen tarvetta työpaikoilla. Tähän tiedotteeseen on koottu muutamia huomioon otettavia asioita.

Palkanmaksuvelvollisuus

Työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta, jos työntekijä ei koronavirukseen liittyvän karanteenin vuoksi pääse palaamaan lomamatkaltaan sovitusti työhön. Työntekijän tulee ilmoittaa asiasta työnantajalle viipymättä, ja työnantaja ja työntekijä voivat yhdessä sopia, käyttääkö työntekijä esimerkiksi vuosilomapäiviään poissaoloon sen sijaan, että se olisi palkaton. Myös mahdolliset työehtosopimusmääräykset kannattaa tarkistaa.

Eri tilanne on kyseessä silloin, jos työntekijä kyllä pääsisi työpaikalleen, mutta siellä työnteko estyy koronaviruksen vuoksi. Tällöin voidaan mahdollisuuksien mukaan ohjata työntekijöitä tekemään esimerkiksi etätyötä, mutta jos se ei ole mahdollista, työnantajalla on työnteon estyessä palkanmaksuvelvollisuus enintään 14 päivän ajan.

Vuosiloma

Jos työntekijä joutuu olemaan poissa työstä koronavirukseen liittyvän karanteenin vuoksi, poissaolo on vuosilomalain mukaan työssäolon veroista aikaa, eli sen ajalta kertyy vuosilomaa.

Jos työntekijän lomapalkka lasketaan prosenttiperusteella, karanteenin ajalta saamatta jäänyt palkka otetaan huomioon lomapalkan laskentapohjassa.

Työsuhteen päättäminen

Jos työntekijä joutuu olemaan poissa työstä koronaviruskaranteenin vuoksi ja ilmoittaa poissaolosta työnantajalle asianmukaisesti, työnantajalla ei ole perustetta antaa varoitusta tai päättää työntekijän työsuhdetta. Työnantaja ei voi sitten esimerkiksi irtisanoa työsuhdetta tai käsitellä sitä purkautuneena.

Sairauden ehkäisy ja tartuntaepäily

Työnantajalla on työturvallisuuslain mukainen velvollisuus huolehtia työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Työnantajan kannattaa ohjeistaa työpaikalla, miten koronavirustartuntaa voidaan parhaiten ehkäistä ja miten työntekijän tulisi toimia epäillessään tartuntaa. Työterveyslaitos ohjeistaa ottamaan ensi sijassa yhteyttä terveydenhuoltoon puhelimitse ja toimimaan sieltä saatujen ohjeiden mukaan.

Taudin leviämisen ehkäisemiseksi voi olla perusteltua hyväksyä työntekijän oma ilmoitus sairastumisesta sen sijaan, että vaaditaan heti lääkärintodistus, sekä hyödyntää mahdollisuuksien mukaan etätyöskentelyä esimerkiksi työmatkalta palaamisen jälkeen.

Lähde: Helsingin seudun kauppakamari